Planleggingsmøte for WFDYs 17. internasjonale festival for ungdom og
12.05.2010
23. og 24. april deltok UngKom på WFDYs planleggingsmøte i Caracas,
Venezuela, hvor de første detaljene rundt festivalen i Sør-Afrika ble
fastslått. Deltakere fra kommunistiske og sosialistiske ungdomsforbund,
studentforeninger og andre politiske ungdomsforbund over hele verden deltok
på møtet, med afrikanske partier sterkt representert. Møtene ble holdt i
Hotel Alba Caracas, og det praktiske var hovedsaklig organisert av Venezuelas
Kommunistiske Ungdom (JCV).Etter første dags møte, der festivalens dato, flagg og sted ble vedtatt, ble
det holdt et kulturelt arrangement i Teatro Municipal de Caracas, hvor
studenter fra hele landet var publikum. De hadde med seg bannere som
representerte hvert sitt universitet, og mange var sympatisører for eller
medlemmer av JCV, inkludert vokalisten i Dame Pa' Matala, som spilte konsert,
sammen med andre venezuelske band den kvelden, og et sør-afrikansk.

To danserinner fremførte en dans som representerte Sør-Amerikas historie med
okkupasjon først fra Europa, og deretter USA, som også kunne sees overfalle
symboler på vietnam og midt-østen. Dansen endte med at Sør-Amerika jagde ut
USA og tok vare på imperialismens ofre. Det er dette temaet som går igjen når
det gjelder latinamerikansk selvstendighetsfølelse. De vet at de har
ressurser til å hjelpe både sine egne og andre, og ALBA-avtalen representerer
dette formålet i praksis.

Etter de kulturelle innslagene ble flaggoverrekkingssermonien for årets
festival holdt. Venezuelas visepresident, Elías Jaua, mottok flagget og holdt
en tale hvor han hyllet WFDYs kamp for sosialismen. Han understreket at det
under kapitalismen er umulig å oppnå de målene både medlemsorganisasjonene i
WFDY og Venezuelas regjering har satt for sosial likeverd og utvidelse av
demokratiet. Det er de indre motsetningene i kapitalismen som alltid står i
veien for politiske reformer av sann progressiv kvalitet, siden
profittmaksimering og opprettholdelse av en kompetitiv merverdi i
monopolkapitalen står i direkte konflikt med avskaffelse av arbeidsledighet,
utvikling av kvalitetsorientert utdanning for alle, og andre sosialistiske
prinsipper. Han hyllet også den kommunistiske ungdomsbevegelsen, som står i
spissen for denne kampen.

Festivalen skal holdes i Soweto, Johannesburg den 13 – 21. desember 2010, og
ungdom fra bla. a. ANC, det regjerende partiet i Sør-Afrika, sammen med
Sør-Afrikas Kommunistiske Ungdomsforbund, i tillegg til medlemer av diverse
studentforeninger, er allerede i gang med å organisere det praktiske rundt
festivalen. President Jacob Zuma kommer til å erklære festivalområdet som
internasjonalt territorium, hvor WFDY får full kontroll over hvordan
arrangementet gjennomføres. Dette er for å garantere at det ikke blir noen
form for sensur eller overstyring fra statens side. President Zuma planlegger
å delta på åpningssermonien til møtet. Møtets parole: Let’s defeat
imperialism, for a world of peace, solidarity and social transformation!

Av Are Johansen Ormberg
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862