Appell til verdens studenter og ungdom
24.05.2010
23. og 24. april deltok UngKom på WFDYs planleggingsmøte i Caracas,
Venezuela. Følgende appel ble vedtatt:
Ungdommen har alltid vært en viktig styrke i utviklingen av samfunn. Med
naturlig kreativitet, vilje til forandring og styrke, har ungdommens kamp for
frihet, fred og samfunnsutvikling, for rett til utdanning, sysselsetting,
demokratiske rettigheter og fred alltid spilt en betydelig rolle i den
generelle kampen for en rettferdig og fredelig verden. Dette har vist seg
tidligere i historien, men også i dag, når studenter, unge arbeidere og
ungdom generelt deltar i demonstrasjoner som står i spissen for motstand mot
utbytting, avvikling av rettigheter, imperialistisk plyndring av resurser,
rasisme, kjønnsdiskriminering, kolonialisme, fascisme, militær intervensjon
og krig, og for menneskehetens overlevelse. Vi kaller på ungdommen til å
fortsette denne kampen.

Mens imperialismen dominerer verden, i henhold til en av de dypeste
strukturelle krisene i det kapitalistiske system, forverrer ungdommens
situasjon seg. Dette er veldig tydelig med den økende mengden ungdom som er
arbeidsledige eller jobber under prekære arbeidsforhold mens
monopolkapitalens søken etter profitt øker.

Krisen viser dette systemets historiske grenser, og at det er potensiale for
sterkere kamp mot det, og endringer i verdens maktbalanse. Vi kaller på
ungdommen til å bli med i motstandskampen mot utbyttingen av folket og
miljøet, og for den sanne dekking av folkets behov. Mens imperialistiske
krefter øker militarisering rundt i verden, ved å opprette flere
militærbaser, konkurrere med hverandre for markeder og naturressurser, øke
militærbudsjetter utvikle høyteknologiske våpen, og ødelegge miljøet og
naturressursene, noe som beviser imperialismens miljøfiendtlighet, har jorden
blitt et farligere sted for ungdom å leve. Sammen med styrking av militære
strukturer, som NATO, EU, AFRICOM og andre organisasjoner, blir imperialismen
hver dag mer aggressiv mot progressive demokratiske og kommunistiske
organisasjoner, som krever å styrke kampen for fred. Økingen i militære
offensiver og provokasjoner mot alle progressive regjeringer og folk i
Latin-Amerika og Karibiske land, forfølging av ungdoms- og studentbevegelser
i Colombia og de progressive og antiimperialistiske kreftene og
ungdomsorganisasjonene i østeuropeiske land, parallellisering av kommunisme
og nazisme, angrepene mot UJSARIO og vest-Saharas ungdom og folk, foregrepene
mot ungdom og folket i Palestina av den sionistiske israelske okkupasjonen
sponset av imperialisme, okkupasjonen av Irak og Afghanistan, fortsettelsen
av okkupasjonen av Kypros, undertrykkelse av innfødte, sammen med mange andre
eksempler, viser at imperialismens forsøk på å ødelegge demokratiske
rettigheter ikke bare er en isolert hendelse i ett land, men en av
nøkkelelementene i imperialismens offensiv og strategi.

Ungdom har kjempet, kjemper og vil fortsette å kjempe for offentlig, gratis,
kvalitetsorientert og demokratisk utdanning, for retten til ansettelse med
fulle arbeiderrettigheter, for demokratiske rettigheter, for retten til helt
gratis tilgang på helsetjenester, sports- og kulturtilbud, for beskyttelsen
av miljøet, for selvstyre, for et anstendig liv, for vennskap, solidaritet og
fred mellom verdens folk. Ingen imperialistisk kampanje, ingen
anti-vitenskaplig skolebok, ingen industrialisert kultur, ingen
nasjonalistisk propaganda, rasisme, splittelsesbevegelse, etnisk eller
religiøs konflikt oppmuntret av imperialismen kan noensinne stoppe ungdommens
og arbeidernes kamp mot menneskets utbytting av menneske å seire.

Den 17. festivalen for ungdom og studenter (WFYS) vil bli holdt i Pretoria,
Sør-Afrika i desember 2010. Dette er etter en rik historisk erfaring av
tidligere festivaler, spesielt den 16. festivalen i Caracas, Venezuela i
2005.

Den 17. WFYS i Sør-Afrika beskriver og understreker sin antiimperialistiske
rolle. Den strenge konfronteringen av imperialisme var et nøkkelelement for
WFYS' motstand, med et viktig bidrag fra de progressive og sosialistiske
landene. Den internasjonale massedeltakelsen av ungdom og studenter og de
politisk-kulturelle egenskaper, er elementer som vi burde styrke, sammen med
solidariteten med Sør-Afrikas motstand mot en hver form for imperialistisk
intervensjon, mens de bygger et multikulturelt og multinasjonalt land som
står for fred, selvstyre og sosial likestilling, nå som Sør-Afrikas folk og
ungdoms modige kamp har brutt apartheids lenker.

Dessuten betyr å organisere den 17. WFYS i Afrika støtte til afrikansk
ungdom, som modig kjemper mot nye bølger av imperialisme, enten det er snakk
om militærbaser (spesielt USAs prosjekt AFRICOM) og den voksende militære
deltakelse i Somalia, eller når det gjelder politikk og økonomi, ved å tvinge
alle land til å følge imperialismens vilje, og straffe med sanksjoner alle
som nekter å akseptere denne nye formen for ny-kolonialistisk offensiv mot
deres land og folk.

WFYS er kollektivt organisert, og representerer de millionene av ungdommer
som kjemper for en fredelig fremtid uten imperialisme og dets strukturer.
Dens demokratiske prosess, fra det første forberedelsesmøtet til den
avsluttende seremonien, er unik og burde bevares og fordypes, for å bli enda
mer tilknyttet de konkrete hverdagskampene i disse landene, blant all ungdom
og studenter. Vi oppfordrer all progressiv ungdom og studenter til å bli med
i kampen for fred og mot imperialisme, og å jobbe aktivt med å styrke
oppmerksomheten rundt den 17. WFYS i sine land og delta i festivalen i
Sør-Afrika.

La oss bekjempe imperialismen, for en verden med fred, solidaritet og sosial
utvikling!
La os jobbe for en vellykket 17. WFYS i Sør-Afrika, fra 13-21. desember 2010!
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862