Uttalelse fra UngKoms konstituerende landsmøte 23-24 mai
27.05.2010
Maoistene splitter enhetsarbeidet

Vi (UngKommunistene i Norge) sammen med vårt parti NKP, er den eneste kommunistiske organisasjon i Norge. Vi er et åpent folkeparti, og eksisterer kun i interesse for arbeiderklassen og de undertrykte folk. En kommunistisk organisasjon driver ikke med skjult og hemmelig arbeid. Med dette mener vi at vi tar avstand fra den Maoistiske -kupp og utnyttelsesstrategien. Historien viser at den såkalte ”ML-bevegelsen” (Maoistene) har splittet enhetsarbeidet innenfor arbeiderbevegelsen. Organisasjoner og grupper oppnevner seg selv som kommunister, selv i nyere tid. Maoistiske organisasjoner bidrar til å splitte arbeiderbevegelsens organisasjoner, og blir så borgerskapets tjenere, enten de ser det selv eller ikke.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862