Uttalelse fra UngKoms konstituerende landsmøte 23-24 mai
02.06.2010
Om innvandring og innvandreres rettigheter

Inn- og utvandring er en naturlig del av menneskehetens historie, og skjer også i dag. Kapitalismen utbytter innvandrere gjennom den restriktive og inhumane asyl- og innvandringspolitikken vi finner i det kapitalistiske samfunn. Dette prøves rettferdiggjort gjennom fremmedfrykt og rasisme. Gjennom disse reaksjonære konstruksjonene fremmedgjøres arbeideren, i tråd med storkapitalens splitt og hersk-teknikk. Fremmedfrykt og rasisme brukes også som et virkemiddel for å lede arbeiderklassen fra å bli bevisst den utbytting de er offer for. Det settes opp en kunstig motsetning mellom innvandrere og den norske arbeiderklasse. Særlig gjennom Fremskrittspartiet, som storkapitalen finansierer med millioner, propageres dette inhumane menneskesynet. Den kapitalistiske stat bekjemper denne utviklingen halvhjertet i beste fall. Kun de mest åpenlyse fascistiske organisasjoner blir bekjempet. Menneskets moralske forpliktelse til å bekjempe all fremmedfrykt er nok en gang glemt av storkapitalen og den kapitalistiske stat. UngKom ser på bekjempelse av fremmedfrykt og rasisme, bedringen av innvandreres rettigheter og levevilkår som både en moralsk forpliktelse og en naturlig del av klassekampen. Det er UngKoms og hele arbeiderklassens plikt å kjempe for og sammen med innvandrere i klassekampen.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862