Uttalelse fra UngKoms konstituerende landsmøte 23-24 mai
02.06.2010
Om klima

Dagens kapitalistiske rovdrift på jordas ressurser har ført til en situasjon der vi er i fare for å utrydde vårt eget livsgrunnlag på jorda. Fossile energikilder utvinnes i et utålelig tempo, atmosfæren forurenses av klimagasser som leder til global oppvarming. En svært viktig klimafaktor, regnskogen, kuttes ned faretruende fort, og naturlige matkilder som laks blir fortrengt av en oppdrettsindustri som ødelegger livsgrunnlaget for store deler av artene lavest i næringskjeden. Vannvittige mengder drikkevann forurenses og store mengder giftig avfall gjør stadig større deler av jorda ubeboelig. Felles for alle disse problemene er at de særlig rammer den delen av verden som står minst ansvarlig for forurensingen. Forurensing forårsaker større skader på menneskeheten i form av drastiske økninger i antall sykdommer, livslange skader og ubeboeliggjøring av landområder. Satt om til samfunnsøkonomiske kostnader, koster det mer enn verden sparer på å ikke bygge og drive en miljøvennlig økonomi. Forurensing koster mer enn det smaker, det er ikke bærekraftig. Når denne utviklingen likevel fortsetter er det fordi vi lever i en kapitalistisk verden der profitt går til de private og kostnader belaster fellesskapet. Arbeiderklassen betaler for storkapitalens forurensing i form av økte fellesutgifter som betales gjennom økte skatter – og ikke minst yrkesskader, mens storkapitalen kun tenker på kortsiktig profitt og gjennom forurensing utbytter arbeiderklassen på nok en måte. Storkapitalen vil, så lenge den eksisterer, ta ut profitt på forurensning.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862