Ungkommunistene i Norges konstituerende landsmøte
02.06.2010

Foto: Knut Eide 

Den 23. og 24 mai avholdt Ungkommunistene i Norge sitt konstituerende landsmøte i Ytre Enebakk. Landsmøtet ble holdt på samme sted som NKPs landsmøte, som ble avholdt 22. og 23. mai (Den 23. var det slik at UngKom startet sitt landsmøte like etter NKP hadde gjort seg ferdig med sitt).
Det var et vellykket landsmøte, med deltagelse fra hele landet. Landsmøtet var prega av en positiv holdning, med et godt humør og en iver for framtidig arbeid. Ungkommunistene i Norge har inntil det konstituerende landsmøtet vært organisert under et ungdomsutvalg med representanter fra både NKP og UngKom. Landsmøtet har nå konstituert et Forbundstyre (Hvor NKP er representert ved deres leder), som med dens ledelse skal stå for den daglige driften, men dette i tett samarbeid med NKP. UngKom stiller seg fullt og helt på NKPs ideologiske linje, og vil sloss sammen med dem for arbeiderklassens sak.


Ungkommunistene i Norge vil styrke seg nasjonalt i den neste perioden, både ideologisk og med antall medlemmer og støttepersoner. Landsmøtet valgte óg en internasjonal sekretær, slik at det internasjonale arbeidet skal bli fulgt opp bedre.


Venezuelas ambassadør var også til stedet etter møtet og kom med en hilsning.


Landsmøtet valgte følgende forbundsstyre, som konstituerte seg slik:


Jørgen Hovde(Oslo), Leder

Robin Bergseth(Akershus), Nestleder

Christer Sjøblom(Vestfold), Sekretær

Fredrik Røe Brevig(Oslo), internasjonal Sekretær og redaktør Kameraten

Anne-Catherine Gonzales(Oslo), kasserer

Are Ormberg(Trønderlag), styremedlem

Ellen Ormberg(Akershus), Styremedlem

Alexander Sørnes(Hordaland), Styremedlem

Erik Kaltenborn(Hordaland), Styremedlem

Leder av NKP, Styremedlem (med personlig vara, en av de fire sekretærer til NKP)


i tillegg:


-

  1. vara: Patrick Angell (Troms)

  2. vara: Jardar Pettersen (Trønderlag)

  3. vara: Mats Johanson (Hordaland)

  4. vara: Petter Sandvik (Trønderlag)

  5. vara: Ørjan Buen Stadheim (Hordaland)


Det ble valgt medlemmer fra hele landet, enten til forbundsstyre eller som vara. 1. Vara blir som en selvfølge innkalt til hvert møte.


Det ble også vedtatt viktig uttalelser og arbeids-vedtak.


(Kameratslig hilsen Jørgen Hovde og Robin Bergseth)


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862