Finanskrisa er ikke over. Høyrekreftene på fremmarsj.
05.10.2010
Ungkom ønsker å peke på den falske forestillinga om at finanskrisa er over. Vi ser at det ved en rekke anledninger refereres til finanskrisa som overstått, og at vi i Norge er på stabil grunn. Dette er en løgn! Vi kan tydelig se utviklinga i Europa, der folks grunnleggende behov og levegrunnlag blir forfekta av kapitalkreftene. Arbeidsledigheten er stigende og de statlige kuttene vokser større, i samsvar med EUs plan om å slippe de private aktørene fritt ut for å kunne utnytte folk. 

Kommunister og sosialister har hatt framgang, og opplevd støtte for sine saker. Likevel er det også en annen side av kampen: Høyrekreftene og fascistiske krefter, sammen med sin sterkeste støttespiller, kapitalismen, vinner også fram. Deres mål og arbeidsmåter undergraver folks rettigheter og distanserer seg fra demokratiet (f.eks Frankrikes håndtering av romfolket). Makten konsentreres i stadig større grad til disse høyrekreftene ved at media spiller på deres side / eies av kapitalkreftene. Denne tendensen ser vi i faretruende mange Europeiske land, spesielt Italia, Ungarn, og tilogmed Sverige (Sverigedemokratenes utrolige fremgang).

Vi kommunister forstår fascismen som den mest desperate og menneskefiendtlige form for kapitalisme, der kapitaleierne må tviholde på makten gjennom ekstreme virkemidler, fordi folk er klare til å gå til opprør grunnet dårligere livskår. Vi ønsker derfor å påpeke at vi, arbeidere, ungdommer og studenter må stå sterkt sammen for å sloss mot høyrekreftenes drivkraft i Europa. Vi må styrke den venstreorienterte bevegelsen og stå klare ideologisk, på det marxistisk- leninistiske grunnlaget, for bare med en god forankring i den vitenskapelige sosialismen kan vi vinne over kapitalismen, for å innføre et sosialistisk, demokratisk samfunn i folks interesse. For krisa er ikke over, det er nå den begynner å vise sitt mer faretruende ansikt.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862