Slik gikk det med sosialdemokratene i SV
28.10.2010
Det gikk som det må med sosialdemokratene (de selverklærte sosialistene
SV) når man ikke står på noe ideologisk grunnlag.

Det er en kjent sak at vi kommunister står på marxisme- leninisme og
knytter dette tett til vårt hode. Det er av den grunn at vi ser at i
dagens og det historiske demokratiet blir partier og grupper som hevder å
være ”sosialistiske” og godtfolk som eksisterer på det grunnlaget å
være i interesse av flertallet.

Ser vi nå, skjer det vi har spådd helt siden NKP valgte å bryte med SV,
da sosialdemokratene i partiet ønsket at NKP skulle gå bort i fra sin
egen ideologiske linje for å bli det nye sosialistpartiet i landet, SV
går inn i sosialdemokratiet. Dette har foregått i en gradvis utvikling
siden splittelsen fra Sosialistisk Valgforbund.
Sv har gått imot sine egne prinsipper hele veien fra de har blitt vist
tillit av sosialdemokratene i AP og SP. De sosialdemokratiske partiene
gjør ikke annet enn å tilrettelegge for at verden og samfunnet forblir
urettferdig og at de med penger styrer landet. SV har dermed blitt et parti
for de rike.
Vi i Ungkom inviterer gjerne ledelsen i SV over til NKPs kontor i
Helgensensgate for å diskutere marxisme- leninisme og hva sosialsime
bygger på. De vil nok bli skremt av å se seg selv i speilet.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862