Situasjonen i Egypt, Tunisia og Libanon
06.02.2011

Uttalelse fra VDU:

De siste ukene har vi vært vitne til en viktig utvikling i flere land i Midtøsten-regionen, hovedsakelig i Tunisia, Egypt og Libanon. Utviklingen gjenspeiler en store vilje og evne blant folkene i landene til å føre en kamp for full uavhengighet, frihet og økonomisk og sosial endring.Det var i første omgang Tunisias folk som demonstrerte mot det undertrykkende regimet til den tidligere presidenten Bin Ali. Bin kontrollerte Tunisia med brutal makt i 24 år.

Folket i Tunisa har oppnådd sitt krav om å avsette Bin Ali, som rømte til Saudi Arabia. Nå har en ny regjering blitt dannet, men folk mener fortsatt at dette ikke er godt nok og krever bedre reformer. I denne sammenheng støtter VDU kravene fra ungdom og folk i Tunisia om å forandre grunnloven slik at den står på en demokratisk plattform; kravet om å legalisere politiske partier; kravet om å sette igang en rettslig prosess mot det tidligere regimet og deres symboler for å tvinge dem ut av det politiske liv; og ikke minst kravet om å gi tilbake formuene de stjal fra de tunisiske folket.

I Libanon, falt den tidligere regjeringen etter oppsigelsen av 11 statsråder. Dette trinnet førte til fortrengingen av den amerikanskstøttede regjeringen og presenterte et sjokk for de imperialistiske kreftene som prøver å manipulere Libanon. I denne sammenhengen støtter VDU rettighetene til det libanesiske folk i å velge sin egen regjering uten utenlandske
intervensjoner. Vi støtter også den libanesiske ungdoms kamp gjennom demonstrasjoner for deres økonomiske rettigheter mot den høye beskatningen av mat, drivstoff og andre nødvendigheter for å kunne leve og arbeide.

Vi er nå inne i en av Egypt viktigste begivenheter i landets nyere historie, der hundretusener av mennesker demonstrerer daglig mot regimet. Heroisk kjemper de for å overvinne bølgen av undertrykkelse som folket har vært utsatt for, og krever avgang av president Mubarak som har styrt Egypt i 30 år, og også for å fjerne symbolene knyttet til dette korrupte regimet. VDU støtter kravene til den egyptiske ungdom i å få en omveltning av systemet gjennom konstitusjonelle endringer og reformer, og også i deres krav om høyere lønn og mindre skatt. Egypt er en viktig politisk, økonomisk og militær makt i regionen som ligger i hendene på amerikansk og israelsk etterretning, og noen reell endring vil utgjøre et stort slag for den imperialistiske krefter i regionen. VDU støtter progressive endringene i Egypt og i regionen, og ber unge i Midtøsten til å forene sin innsats og kamp gjennom felles tiltak for en bedre framtid full av demokratiske rettigheter og økonomisk og sosial forandringer. VDU støtter etterspørselen om en umiddelbar oppsigelse av president Mubarak. Mubarak er et tegn på tyranni, undertrykking og lojalitet til imperialisme i regionen.
Til slutt mener VDU at disse kampene er et bevis og en inspirasjon for alle unge menneskene i verden om at selv
under de tøffeste forhold og den mest brutale undertrykkelse er det mulig å kjempe, motstå og vinne!


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862