Situasjonen i Libya og omland
04.03.2011

Etter den siste tids konflikter mellom mennesker og diktatoriske stater i midt-østen og nordlige Afrika, har Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (WFDY), kommet med en uttalelse, basert på stiasjonen i Libya:«WFDY har fulgt med på den siste tids utvikling i Libya og andre land med en dyp og årvåken bekymring. Det er forferdelig å være vitne til det faktum at svaret det libyske folk får på sine krav gjennom gatedemonstrasjoner, har vært undertrykkelse og, i mange tilfeller, drap på demonstrantene. WFDY fordømmer på sitt sterkeste dette. Vi mener den Libyske regjeringen opptrer uakseptabelt, og at dens handlinger representerer et brudd på grunnleggende menneskerettigheter som tale- og organisasjonsfrihet, verdier som er skal være nedarvet for hele verdens folk.

Samtidig ser WFDY det som urovekkende hva de imperialistiske maktene (USA og EU) gjennom NATO, foretar seg. Gjennom de dominerende mediene, har disse lansert en kampanje som rettferdiggjører en ekstern intervensjon i landet, under påskudd av å "forsvare demonstrantene rettigheter."

For å se situasjonen i en sammenheng kan vi påpeke at hverken NATO eller noen av dens medlemmer har uttrykt noen bekymring for situasjonene i Jemen og Bahrain (allierte av imperialistiske makter) der også demonstranter blir brutalt undertrykt og drept . Videre er NATO-landendes utspill stort sett løgn og hykleri i stor skala. For eksempel har mange av disse landene (særlig i EU) hatt ett aktivt og godt sammarbeid med regjeringen i Libya. Disse landene later nå til å være historiske fiender av Ghadafis og hans styre.

I denne situasjonen ber WFDY om en fredelig og intern forståelse mellom alle sider i Libya. WFDY avviser fullstendig noen slags form for forstyrrelse utenfra, særlig militær intervensjon, da vi tror at kun det libyske folk er i stand til å løse sine egne problemer. En intervensjon fra NATO eller annen militær blokk vil bare bety død og tyveri av ressurser, slik vi har sett i Irak eller Afghanistan.»


Situasjonen i Libya er spent, og med forslag til fredsmekling og vilkår fra Chavez på den ene siden, står nå NATO-landene på den andre siden og diskuterer hva de skal gjøre videre. Får vi se en intern avtale mellom libyere, eller blir det plassert utenlandske styrker i landet der den virkelige intensjonen er å få kontroll over naturressursene?

Bildet er hentet fra Wikimedia. Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862