Uttalelse fra UngKom: stopp vikarbyråene!
05.04.2011
Privatisering og New Public Management fører til at penger går til bedriftseiere i stedet for velferd.

Ungkommunistene i Norge fordømmer den samfunssmessige utviklinga der man har fått en situasjon som har tvunget arbeidsfolk til å selge sitt arbeid via et profittjagende vikarbyrå. Dette som en konsekvens av «New Public Management»-prosjektet (NPM). NPM har gang på gang vist at det verken tjener arbeiderne eller de offentlige budsjetter, men kun åpner den offentlige sektor for profittspekulering fra så vel norsk som multinasjonal finanskapital.


De siste tiders avsløringer rundt Adecco har vist en konsekvent forakt for det norske arbeidende folk og de rettigheter og reguleringer som har blitt kjempet frem de siste hundre årene i hard klassekamp. Dette eksemplet viser også at vi lever i et korrupt, udemokratisk samfunn der noen eller noe tar profitt på anderes arbeid. Den vitenskaplige sosialismen, dvs marxismen-leninismen, har gitt oss redskap til å analysere og forstå de samfunnsmessige forholdene. Arbeidsfolk og tjenesteytere skaper profitt av sitt arbeid som investorer og toppsjefer henter ut i bonuser. Gjennom vikarbyråene så øker denne utbyttingen til det maksimale.


De private bemanningsbyråer i dagens velferdsstater representerer storkapitalens mest aggressive framstøt mot arbeiderklassens fremkjempa rettigheter. Ungkommunistene går sammen med NKP inn for nasjonalisering av alle private bennaingsbyråer. Hensikten igjen blir å stille med kvalifisert arbeidskraft der det trengs og der alle parter kan arbeide i ordnede – og ikke minst lovlige - forhold.


Samtidig understreker UngKom viktigheten av rett til arbeid og rett til fulltidsarbeid.


Mot sosialdemokratiets svik:

Nei til sosial dumping!Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862