Ungkommunistene er på youtube!
18.05.2011

Ungkommunistene i Norge har tatt det store skrittet ut i de visuelle mediers videogryte! http://www.youtube.com/ungkommunisteneDen første videoen er appel holdt av Ellen Ormberg, leder Oslo og Aksershus Ungkom.

Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862