Presentasjon av UngKoms listekandidater i Oslo
02.09.2011

I Oslo har vi det privilegiet at våre «Top 3»’ på valglista til NKP også er medlemmer av Ungkommunistene, vår ungdomsorganisasjon. Om du ikke kjenner disse har du her en fin mulighet til å bli kjent med de vakre kandidater. Les hvordan Jørgen, Anne-Catherin og Fredrik vil gjøre Oslo til en bedre byPå førsteplass har vi leder i Ungkommunistene Jørgen Hovde, her er litt info om han og hvordan an ser på årets valg.

Jørgen Hovde.
Alder: 24

Jobb: fulltidsstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus på Bibliotek og
informasjonsvitenskap-linja. Lager- og servicemedarbeider deltid ved en Expert-butikk,
Andre beskjeftigelser utenom partiet: Er tillitsvalgt på arbeidsplassen. Har også i en periode vært valgt inn i Studentparlamentet. Har tenkt å stille til gjenvalg i år. Medlem av Nei til EU.
Bosted: Oslo, men nært tilknytta Buskerud
Medlem siden: har vært med i ca 9 år
Beste/verste med Oslo by: Det verste er at det ofte kan oppleves som en trang by, selv om den i internasjonal sammenheng ikke er stor. Dette har sikkert
noe å gjøre med min oppvekst i Hokksund, der folk har god plass.
Det beste med Oslo er kontoret til NKP, ved siden av noen skikkelig gode
jazzklubber og kafeer. En annen negativ ting er at Fabian Stang nesten får et =-tegn med Oslo. Jeg mener politikk ikke skal være personbasert, det er trist å se at man
identifiserer en person med en by.


Hva er den største utfordringen for kommunistene i Oslo?

Vår utfordring er at vi må lære det å synliggjøre oss. Vi gjør en god jobb ved å stå på stand, men vi kunne gjort en bedre jobb med å skape litt oppmerksomhet rundt oss selv.


Hva er den beste måten NKP kan bruke valget på?
Fremme seg selv som parti


Hva skiller NKP fra de andre Oslo-partiene som stiller til årets valg?
At vi er revolusjonære. Vi driver klassekamp og bygger ikke på en systembevarende illusjon


Hvilke erfaringer tror du årets valg vil bringe med seg?
Det vil tiden vise når vi evaluerer det. Likevel, etter å ha deltatt i NKPs valg for 4. gang i år (3. gang jeg står på liste), syns jeg det er mange positive ting som skjer. Vi blir litt mer tatt hensyn til, likevel må vi stå på skikkelig, men det er en litt positiv stemning. Det er krise i systemet, eller systemet er en krise. Derfor tenker fler og fler nytt.På hvilken måte kan du være med å spre «det glade budskap»?

Ved å gi folk brosjyrer, FRIHETEN, kameraten, og prate med folk.


Hvorfor skal Oslo-folket bruke sin stemmeseddel på deg/NKP?
Fordi en stemme til NKP er en stemme som viser at man ikke tror på dagens
samfunn.
Neste på lista er Anne-Catherin Gonzales, nestleder i NKP og kasserer i UngKom.

Anne-Catherin Gonzales

Alder: 21
Jobb: Abildsøklubben, studerer også arabisk på Blindern.
Bosted: Tøyen (Oslo)
Medlem siden: 2006
Beste/verste med Oslo by:

Beste: Alle grøntområdene som gir en mulighet til en liten pause fra asfalten og det hektiske i by'n. Verste: De store sosiale forskjellene

Hva er den største utfordringen for kommunistene i Oslo?
En av utfordringene er å få komme frem på debatter, møter og i media slik at vi kan markere oss . Og ikke minst få visst at det eksisterer ET kommunistparti i Norge.


Hvilke(en) sak ser du på som den viktigste i årets valgkamp?

Det må være skole, miljø og kollektivtransport i Oslo. Det skal være et likestilt skoletilbud for alle og skolene skal ikke legges ut på anbud og skape et klasseskille, verken i Oslo eller andre kommuner. Miljøet berører oss alle. I Oslo er vi så heldige å ha mange grøntområder både i bykjernen og i utkanten. Vi må forsikre oss om at de ikke blir ødelagt av forurensing eller utbygging (slik vi ser med Christian Ringnes sin «gave» til osloboere med skulpturparken i Ekebergåsen). Kollektiv transport skal være rimelig for ungdom og studenter og T-bane og trikk må vedlikeholdes. Det er spesielt at trikken ikke forsvinner ut av bybildet!


Hvordan er det å stå på valglistene i NKP?

Det er en stor tillitserklæring

Hvordan reagerer folket når du står på stand?

Folk reagerer ulikt, men det er mange som er positive og nysgjerrige. Det kan selvfølgelig bli mange diskusjoner på grunn av ulikt syn, men det er mest folk som vil vite mer. Interessen er stor og jeg føler at å stå på stand for NKP gir en personlig og positiv politisk utvikling

Hva er den beste måten NKP kan bruke valget på?
Som en gyllen anledning til å få vår politikk ut, verve nye medlemmer og bare det å få markert oss.


Hva skiller NKP fra de andre Oslopartiene som stiller til årets valg?

Det er et parti som siden 1923 alltid har kjempet for sosialisme og bekjempet utnyttingen av de som skaper verdiene i samfunnet.


Hvilke erfaringer tror du årets valg vil bringe med seg?

At det nytter å stå på for å få markere partiet og at vi kan nå ut til flere ved alle de tiltakene vi har gjennomført.


På hvilken måte kan du være med å spre «det gode budskap»?

Stille opp på stand og valgtorgene med en god innstilling og med en tanke i bakhodet; dette er et ledd for å få folk til å forstå at sosialismen er det beste og eneste alternativet.

Hvorfor skal Oslo-folket bruke sin stemmeseddel på deg/NKP?

For å skape en endring som er med på å utvikle og forbedre velferdsstaten!


På 3. plass har vi Fredrik som er redaktør for Kameraten og lang tids aktiv i UngKom.


Fredrik
Alder: 19
Jobb: Sivilarbeider på barneskole
Bosted: Kjelsås
Medlem siden: 2006
Beste/verste med Oslo by: Folket er det beste, det positive mangfoldet, kultur og universitetet! Klasseskillet er det verste. Fattigdom, skolepolitikk og privatisering!


Hva er den største utfordringen for kommunistene i Oslo?
Å bygge oss opp igjen til den styrken vi hadde


Hvilke(n) sak ser du på som den viktigste i årets valgkamp?

Boligpolitikk i Oslo.

Hvordan er det å stå på valglistene i NKP?

En ære!


Hvordan reagerer folket når du står på stand?

Generelt positivt, mange virker interessert i å diskutere med kommunistene.


Hva er den beste måten NKP kan bruke valget på?
Som en anledning til å vise oss frem og å rekruttere nye medlemmer.

Hva skiller NKP fra de andre Oslopartiene som stiller til årets valg?

Snart 90 år med konsekvent arbeid for sosialismen, uten vingling!


Hvilke erfaringer tror du årets valg vil bringe med seg?
Det får tiden vise.


På hvilken måte kan du være med å spre «det gode budskap»?
Ved å møte alle på valgmøtene med et smil!


Hvorfor skal Oslofolket bruke sin stemmeseddel på deg/NKP?

Fordi vi er det eneste partiet som konsekvent har forsvart velferdsstaten!


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862