Svar på NKPs politikk og syn på noen saker
07.09.2011
En elev ved en vgs i Oslo har om NKPs politikk. Vi fikk inn noen spørsmål. Adrian Larsen, distriktssekretær for Ungkom i Oslo har svart.

Spørsmål:
Hei!

Jeg skal ha en framføring om NKP og deres meninger, og derfor lurte jeg på om dere kunne si litt om hva NKP mener når det kommer til miljø i Oslo, altså miljøpolitikk. Lurte også på om dere har noen tall på oppsluttningen for NKP i Oslo.

--


Vi i NKP er i den heldige situasjonen at gjennomføringen av vår
økonimiske politikk, den sosialistiske, på mange områder vil føre til
at forurensingen vil synke.
På kommune og-fylke plan er det jo naturligvis begrenset med tiltak som
kan gjøre en radikal forskjell for miljøet, men alle monner drar.

I Oslo er det disse konkrete tingene vi ser på som tiltak som kan
gjøres:

Er bedre kollektivtilbud.
Vi vil at all kollektivtrafikk i Oslo skal være gratis for alle. Bedre kollektiv betyr færre biler.

Vi vil ikke bygge i marka!
Marka er et viktig sosialt 'tilbud' til Oslofolket som er glad i naturen!
Det er nok av plass i Oslo til å bygge andre steder, uten at det skal gå
utover lokal natur.

Vi ser at det har, og blir gjort flere gode tiltak den dag i dag, som f.eks
det nye resirkuleringssystemet som forhåpentligvis vil være tilgjengelig
for alle snart. Bysykklene er også et godt tiltak som gjør det lettere
for Oslobefolkninga å komme seg raskt og effektivt rundt i byen vår. Det
trengs imidlertid flere gågater og sykkelstier, slik at det går raskere
og blir tryggere for både fotgjengere, syklister og trafikanter.


Som du sikkert ser er det flere av de samme tiltakene som går igjen hos de
tre 'venstre' partiene (Sv, Rødt og NKP) i Oslo når det kommer til
miljø, det er nasjonalt og internajsonalt NKP skiller seg fra alle de
andre partiene som stiller til valg i Oslo.

Som sagt vil kommunistenes politiske økonomi gå hånd i hånd med
miljøvern, og vi trenger derfor ikke ofre like mye av våre prinsipper for
å få det til. Her er ting som NKP vil gjennomføre på landsbasis:

- Vi kjemper mot den enorme overproduksjonen vi ser i den vestlige verden i
dag. Overproduksjon er nødvendig for at kapitalismen skal gå rundt. Dette
er ikke effektiv utnyttelse av ressursene. Ved at staten (les: folket) overtar de
viktigste produksjonsmidlene blir det ikke lenger nødvendig med denne
typen sløseri, fordi den ikke er avhengi av enorm profittvekst slik som
den er for de private eierne.

- Vi vil at de tingene som kan produseres i Norge blir produsert her,
(nasjonalisering). På denne måten får vi flere arbeidsplasser OG vi
sparer miljøet for den belastningen det er å frakte en råvare til andre
siden av jorda og tilbake igjen. Ved å nasjonalisere kan vi også lettere
kontrolere atfabrikkene følger norske lover om CO2-utslipp.Vi fikk ved forrige valg 697, men stilte da ikke i alle fylker.
Håper dette kan være til hjelp for oppgaven din. Hvis du vil lese mer kan
du gjøre det på
http://nkp.no/index.php?sSide=prinsipprogram&bVisUndersider=true

- Lykke til!

Kameratslig hilsen
Adrian Larsen, sekretær for Ungkommunistene Oslo & Akershus.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862