Sammenslutningen av ungkommunister i Spania (CJC) (Bilde: CJC)
Stopp forfølgelsene mot kommunister i Spania
29.11.2011
Om rettsforfølgelsene i Spania mot medlemmer i Sammenslutningen av
Ungkommunister og mot medlemmer i folkelige bevegelser.

Om et par dager vil en ny rettsforfølgelse fra den spanske regjeringen og
staten finne sted mot medlemmer i folkelige bevegelser. Dette er nok et
eksempel på undertrykking fra disse instansene - det vil altså si igjen;
den spanske stat og regjering.

Den 1. desember vil tre medlemmer i Folkets Kommunistiske Parti i Spania og i Sammenslutningen av Ungkommunister i Spania bli stilt for "retten". Denne rettsforfølgelsen vil foregå med løgnaktige og  falske anklager. Disse "anklagene" er fabrikert av politiet. Rettssaken mot våre kamerater mangler fullstendig beviser.

I virkeligheten er våre kommunistiske kameraters "forbrytelse", deres kommunistiske ideologi, og dét at de deltar i kampen for sammfunnsmessig rettferdighet for Spanias folk.


Saken mot de tre spanske klassekjemperne er slett  ikke alene i sitt slag. Over hele kloden møtes de folkelige bevegelsene og folkenes kamp for frigjøring med forfølgelse i "retten". Dette går for seg sågar i de selverklærte "demokratiske" statene i Europa og i  Nord-Amerika.

Følgende er eksempler på hvordan  kapitalismen prøver å utslette ethvert virkelig forsøk på å gjøre motstand mot det bestående. Følgende er også eksempler på hvordan staten og kapitalen benytter for å kvele - i forskjellig grad og i forskjellig nivå - den folkelige motstanden:

Ved å kriminalisere kommunistisk ideologi og idéer. Ved å kriminalisere organisasjoner som er  kommunistiske. Ved en bevisst historieforfalskning
fra EU´s side. Ved å benytte politivold mot  demonstrasjoner. Ved arrestasjoner av progressive og kommunistisk innstilte studenter - og ved provokasjoner mot de massive og   arbeiderklasseorienterte folkelige demonstrasjoner. 

For alle demokratisk og progressivt innstilte unge  menn og kvinner må det følgende være en alvorlig  vekker: Undertrykkingen, rettsforfølgelsene og
angrepene på klassekjempere - (også  kalt "militanter"). All denne elendighetene er deler  av alle angrepene på de sosiale, samfunnsmessige forholdene i disse landene.

Verdensføderasjonen for demokratisk ungdom  (WFDY) uttrykker herved sin solidaritet med de tre spanske kameratene våre. Kampen som disse tre fører er et eksempel på de mange kampene som vi er nødt til å føre mot imperialismens maskineri og  dens iboende virkemåte. Selv om dette imperialistiske maskineriet og dens iboende  virkemåte ser mektige og sterke ut - er vi sikre på at folkenes kamp mot dem - og i særdeleshet ungdommens kamp mot dem - en dag vil nedkjempe dem.

Vi oppfordrer alle medlemmer i Verdensføderasjonen for demokratisk ungdom (WFDY) om å vise sin  solidaritet med våre spanske kamerater i den sammenheng av klassekampen de kjemper og i den  sammenhengen av klassekampen de utvikler; for demokratiske rettigheter og mot imperialismen.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862