Palestina-aktivister
Opprop fra WFDY om Palestina
02.12.2011
Verdens demokratiske ungdomssambands opprop på den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk.

Verdens demokratiske ungdomssambands opprop på den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk.
Verdens demokratiske ungdomssamband (WFDY) ønsker å benytte den internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk, til å uttrykke vår solidaritet, til å uttrykke vår sympati, og til å uttrykke vår støtte til den rettferdige kampen til det palestinske folk - en rettferdig kamp for hjemkomst for det palestinske folk. Dette hender i det palestinske folkets rettferdige, lovlige kamp. Palestinernes kamp er, som sagt, i samsvar med internasjonal rett.

Dette gjelder også palestinernes umistelige og - utvilsomt rettferdige kamp - for nasjonale rettigheter , mot trusselen fra  USA-imperialismen og mot trusselen fra Israel.

Den "offisielle" Internasjonale Dagen for Solidaritet med folket i Palestina ble startet etter vedtak i en generalforsamling i De Forente Nasjoner (FN) i 1977. Man valgte da datoen den 29. november som en foreløpig dato for opprettelsen av ny stat. I 1947 vedtok generalforsamlingen i FN vedtaket nummer 181. Dette vedtaket la grunnen for dannelsen av to seperate stater i Palestina - en "jødisk" og en "arabisk" - og med Jerusalem som en felles hovedstad for de to folkegruppene.

Situasjonen i Palestina er stadig ekstremt vanskelig. Politikken til den israelske regjeringen fører til en ond sirkel av blod - denne politikken bryter med internasjonal lov og den bryter med enhver fornuftig oppfattelse av menneskerettigheter - og denne politikken stopper mulighetene for å komme frem til en løsning på konflikten i Palestina.

Vi fordømmer på det sterkeste planene til USA, til Nato - og til deres allierte. Disse planene er ment å kontrollere Midt-Østen, og disse planene er ment å gjøre dette fordi det vil tjene deres egne imperialistiske interesser. Derfor oppfordrer vi folkene i denne regionen - dvs. i Midt-Østen - om å reise seg, og derfor  oppfordrer vi folkene i Midt-Østen til å  kjempe mot de imperialistiske planene til USA, til Nato og deres allierte.

Vi i WFDY ser på det historiske kravet fra den palestinske ledelsen - dvs. ledelsen for de palestinske selvstyrte områdene - om å bli tatt opp som fullverdig medlemsstat i De Forente Nasjoner (FN) - som meget viktig.
Denne kampen - nærmere bestemt den diplomatiske kampen - har resultert i internasjonal anerkjennelse i med at de har oppnådd fullverdig medlemsskap i UNESCO. Dette var palestinernes første seier i dette sakskomplekset.
Det er verdt å merke seg at USA har advart om at hvis palestinerne blir tatt opp som fullverdig medlem i FN - vil forespørselen om en virkelig palestinsk stat føre til at USA stopper sin økonomiske hjelp til UNESCO. USA betaler i dag 8 millioner dollar til UNESCO - dvs. 22 prosent av UNESCO´s budsjett.
Vi i WFDY tar den muligheten som nå har åpnet seg til å hilse det militante palestinske folket, og til å støtte det militante palestinske folket. Vi hilser og støtter spesielt den palestinske ungdom som etter alle de foregående tiår, fremdeles kjemper for sin frihet. 
Vi i WFDY hilser også den antiimperialistiske bevegelsen og vi hilser alle de menneskene som i årtier har stått opp i solidaritet med det palestinske folket - og som fremdeles står opp i solidaritet det palestinske folket - og som derved også har stått side ved side med det palestinske folket.
Vi i WFDY hilser også - selvfølgelig - våre kamerater i Israel, som kjemper for fred og rettferd under den israelske statens undertrykking.
Vi i Verdens demokratiske ungdomssamband (WFDY) vil fortsette å organisere vår kamp i den antiimperialistiske ungdomsbevegelsen. Dette gjør vi for å oppnå en fredelig løsning i det palestinske spørsmålet.
Vi krever at vi får en løsning som bygger på FN-vedtakene 242, 338, 194 og 425. Disse vedtakene bereder grunnen for en tilbaktrekning av alle israelske tropper fra alle de okkuperte, palestinske, områdene. Dette gjelder blant andre okkupasjonen av Golan-høyden og de andre arabiske territoriene som ble okkupert i 1967.
Vi i Verdens demokratiske ungdomssamband kjemper for en anerkjennelse av palestinernes rettmessige krav. Og vi i Verdens demokratiske ungdomssamband (WFDY) kjemper for anerkjennelsen av en uavhengig, suveren, palestinsk stat. Vi i WFDY kjemper for en levedyktig palestinsk stat med fullverdig medlemsskap i FN - en palestinsk stat som skal være innenfor grensene fra før 1967 - og ha Øst-Jerusalem som vår hovedstad.
Skrevet av hovedkvarteret i WFDY,

Budapest den 29. november i 2011.  

S. Haug (oversetter)


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862