Foxconn
Kinesiske arbeidere truer med masseselvmord
15.01.2012

Fra tid til annen kommer det fram i media hvilke elendige forhold som forbrukerelektronikk blir produsert under.



De nyeste oppslagene (januar 2012) fra forskjellige aviser har fokusert på fabrikkene som produserer spillkonsoller. Denne gangen var det giganten Microsoft som kom under lupa, med deres salgsuksess Xbox 360, som produseres i Kina ved produksjonsfirmaet Foxconn. Konsollen produseres for Microsoft, som kanskje er mest kjent for programvare som operativsystemet Windows og Office-programmene Word og Excel. Veldig mye av forbruksvarer blir produsert i Asia fordi det er billigere å produsere der, både med tanke på prisen for arbeidskraft og skatter og avgifter. En annen sak er også tilgjengeligheten på råvarer og ressurser.

Ansatte ved en fabrikk som produserer Xbox 360 truer med masseselvmord hvis ikke arbeidsvilkårene forbedres og lønnen heves. (Gamer.no 11.01 2012). At arbeiderne må ty til et så kraftig, inhumant trusselverktøy er skammelig for Microsoft og deres produksjonpartnere. Politikere og viktige pressefolk skylder i denne situasjonen på fabrikkene og Microsoft samtidig som det legges lokk over det virkelig problemet: kapitalismen og dens imperialisme.


Flere produsenter i samme situasjon

Det er ikke bare Microsoft som er og har vært i samme situasjon. En annen gigant innenfor data- og kommunikasjonsfeltet, Apple - som også produserer gjennom Foxconn - får sine ansatte til å skrive under på at de ikke skal begå selvmord. «Som en mot-ytelse må tilsynelatende alle Foxconn-ansatte avgi et løfte om å avstå fra selvdrap. Samtidig må de skrive under på at familie og etterlatte ikke har krav på noen form for erstatning fra Foxconn dersom de likevel skulle ty til selvmord.» (amobil.no 10.05 2011)

Grunnen til at denne typen kontrakt er satt i virke er hele 14 selvmord blant fabrikksansatte, som har i overkant av 1000 NOK å leve for i måneden. Disse blir utnyttet så grovt av et system at de ikke ser noen annen utvei enn å ende livet, det er tragisk og forferdelig at samfunnet ikke kan sette mer lys på dette.


Ikke bare dataselskap

Det er nok flere slike tilfeller av uverdige forhold i fabrikker enn media framstiller. Når i hovedsak produksjon av varer foregår i asiatiske land fordi forholdene er tilrettelagt for at arbeidskraften lett lar seg utnytte er det ikke vanskelig å trekke en konklusjon over at flere bedrifter benytter seg av samme slaveløsninger. En skummel faktor er at folk har lett for å framstille det som om det er arbeiderne i de respektive landenes egen feil. Dette er en løgn og forfalskning av situasjonen. Hvis man som menneske blir stilt overfor to enkle valg: jobb som slave og overlev eller i verste fall dø, så velger de fleste å leve. Deres motstand til systemet er så sterk at truslene om selvmord kan forstås som at deres bevissthet og kamp mot systemet er klar og aggressiv.


For å strekke det enda litt lenger så tjener noen på de umenneskelige arbeidsforholdene i Asia. Noen enkelttilfeller blir framstilt i media. Hvorfor blir ikke mer slikt satt på dagsorden? Er det fordi folk flest i Vesten ikke har medfølelse eller sympati? Er det ikke interessant nok å vite opphavet for våres «ting»? Kanskje det er for fælt å tenke på? En faktor som påvirker er nok eierforholdet i media. Media som eies (og styres) av private interesser, ønsker ikke å påpeke dette skikkelig, fordi deres interesse er å opprettholde systemet.


Undertegnede møtte med butikksjef

I valgperioden 2011 arbeidet jeg deltid ved en Expert-butikk i Oslo. Butikksjefen ønsket sterkt å vite hvordan jeg kunne være kommunist i «det moderne samfunnet», og mente at det var tilbakelagt. Jeg fortalte hva jeg synes om kapitalisme som system og påpekte at noe av det som var drivkraften for meg var å se elendigheten i hvordan forbruksvarer ble til, blant annet mesteparten av det vi solgte på Expert-butikken. Han svarte meg at «det synes jeg også, de fleste synes jo det, men vi får jo ikke gjort så mye med det.» «Derfor er jeg kommunist,» svarte jeg tilbake.


Jeg tror at det er mulig å forandre det, men først må maktstrukturen og monopolkapitalismen brytes ned av en revolusjonær arbeiderklasse. Jeg tror at litt av problemet ligger i mentaliteten til butikksjefen som kan gjenspeiles i mange. Folk synes det er litt ille, men har mistet troen på en løsning og ignorer problemene. Særlig siden det ikke er noe veldig stor vilje til å sette lys på dem i den kommersielle media, annet enn som små enkeltsaker fra tid til annen.

Jørgen Hovde, leder av Ungkommunistene i Norge


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862