Landsmøte for Fellesutvalget for Palestina
10.03.2010

Landsmøtet til Fellesutvalget for Palestina ble holdt 20.februar i år, i Norsk Folkehjelp sine lokaler i Oslo. På møtet deltok Jørgen Hovde som representant for NKP. UngKoms sekretær Anne-Catherin Gonzales ble valgt inn i arbeidsutvalget som representant for NKP, og satt som 1.vara i forrige AU-periode, men fungerte nå som fullverdig AU-medlem.

Vi sitter igjen med inntrykk av at FUPs intensjon sklir ut i å være en organisasjon der intensjonen er å være «venner» med alle. Dette i motsetning til det som burde være deres egentlige mål, nemlig å være en plattform i interesse for Palestinas sak.Den politiske plattformen har ikke forandret seg de siste årene, men ved neste årsmøte kommer den antageligvis til å få et nytt utseende. Dette fordi flere av representantene fra de forskjellige medlemsorganisasjonene ga uttrykk for at de ønsket en plattform som var mindre radikal og som ikke skal utelate noen, selv om deres historie og virke har vært pro-Israelsk og ikke støttet Palestinernes sak. Hovde kom med innspill for en mer radikal linje i FuP, men ingen av de andre ”radikale” medlemsorganisasjonene var like innstilte på dette, da RUs representant (som også ble valgt inn i AU) mente FuP burde fri til partiene på høyresiden.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862