Landsdekkende studiekonferanse
12.03.2010

Ungkommunistene i Norge avholdt studiekonferanse 5. - 7. mars, i Oslo NKP og UngKoms lokaler. På konferansen kom 26 deltagere fra alle UngKoms distrikt: Troms, Hordaland, Oslo-Akershus, Midtnorge og Buskerud/Vestfold.Studieprogrammet var variert, godt og bydde på diskusjon.

Temaene var:

  • Marxismen-leninismens grunnlag; Dialektisk og

    Historisk Materialisme

  • Marxismen-leninismens grunnlag; M-l i den poliske klassekampen

  • Merverdien og profitten i politisk økonomi

  • Ungkommunistene og IT

  • Kommunistenes partiteori

  • Ungkommunistenes organisering av NKPs ungdomsarbeid

  • Imperialismen og proletarisk internasjonalisme


UngKom vil arbeide kontinuerlig for å styrke oss, fram mot det konstituerende landsmøtet i mai. UngKom blir stadig sterkere ideologisk, og i medlemstall, i en stadig skjerpa klassekamp.

UngKom vil, i samarbeid med NKP og den internasjonale bevegelsen, sloss mot imperialismen og monopolkapitalismen, for folks rettigheter.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862