Bombeangrep i Syria - WFDY-logo (Bilde: SANA)
Om utviklingen i Syria
12.11.2012
Den imperialistiske aggresjonen og motsetningene i Midt-Østen øker. Det siste året er det Syria som har måttet tåle de verste konsekvensene av dette, som vanlig er det sevilbefolkningen det går ut over.


Den imperialistiske aggresjonen og motsetningene i Midt-Østen øker. Det siste året er det Syria som har måttet tåle de verste konsekvensene av dette, som vanlig er det sevilbefolkningen det går ut over.

De siste aggressive tiltakene ble satt i gang av Tyrkia, da det tyrkiske parlamentet gav militæret tillatelse til å iverksette «operasjoner over grensen» til Syria, der dette ble ansett som «nødvendig». Tyrkai ser krisen i Syria som en anledning til å styrke sin egen rolle inenfor NATO, og for å markere Tyrkia som en stormakt i regionen.

Allikevel kan ikke Tyrkias handlinger sees separat fra NATO og USAs planer for et «nytt» Midt-Østen. Når gamle regimer styrtes og forsøkes styrtet, hvem vil da ta styringen i regionen? Tyrkias angrep på den syriske siden av grensen mot Tyrkia ble godkjent av NATO og dets generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Situasjonen ved grensen er mer spent enn tidligere i konflikten.

Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (WFDY) fordømmer nok en gang den imperialistiske aggresjonen mot Syria. Vi underskreker at aggresjonen mot Syria ikke bare er farlig for sivilbefolkningen i landet, men for befolkningen i hele regionen. Vi oppdrer ungdommen i verden til å vise klar motstand mot en ny imperialistisk krig.

Verdens Demokratiske Ungdomsforbund understreker at det kun er det syriske folket selv som kan og bør bestemme over sin egen framtid, uten utenlandske trusler, intervensjoner eller krig. Vi gir vår fulle støtte og solidaritet til kampen som den syriske ungdommen kjemper.

Ungkommunitene i Norge er medlem av Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (WFDY), som organiserer ungdomsorganisasjoner i hele verden. Les mer om WFDY på www.wfdy.org.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862