Nobelpris til EU (Bilde: UngKom/NKP)
Hilsen fra FDJ angående fredsprisen
12.12.2012

Vi har mottatt følgende hilsen fra FDJ, vår søsterorganisasjon i Tyskland:

Eu mottar i år Nobels fredspris. Likevel, EU er kun en midlertidig allianse blant imperialistiske krefter. «De forente Europeiske stater under kapitalistiske forutsetninger er enten umulige eller reaksjonære» (Lein 1915). Like midleritig som alliansen er, like midlertidig er freden.Freden er spesielt truet av den tyske imperialismen. Tyskland har tidligere provosert til to verdenskriger, de myrdet, plyndret, og ødela Europa. I løpet av 67 år har ikke den føderale republikken tyskland signert en eneste fredsavtale ennå. Inntil i dag har ikke Tyskland betalt noen av gjenoppbyggningskostanedene eller vedkjent seg krigsforbrytelsene. Ofrene for Tysklands krigføring har ikke fått kompensasjon og forbryterne har ikke blitt straffet.

Til tross for alt ovennevnte, annonserte den tyske føderasjonen den tyske demokratiske republikk, 44 år etter andre verdenskrig. Den tyske føderasjonen fortsatte dette med ulovlig å angripe og bombe, for 3. gang i det 20 århundre, mot Jugslavia 10 år etter annekseringen av Øst-Tyskland.

Tysklands krav om budsjettkutt i andre land, såkalt «austerity», tyner nasjoner og fratar dem selvstendigheten. Dette er én av grunnene til den voksende fattigdommen og elendingheten i Europa, og ikke noe som fører til fred.

Tyske politikere har gjort spørsmålet om europeisk enhet,gjennom EU, til et spørsmål om krig eller fred – fred så lenge det bringer profitt. Tysklands økonomi og EUs politikk fører til krig. Fra et historisk perspektiv er et opp til det tyske folket å hindre en ny krig. Sålengedettyske folket ikke kjemper mot Tysklands jag etter hegemoni, kommer den tyske imperialismen til å utnytte folket i Europa. Tysk imperialisme fortjener ikke fredsprisen.

Nobels fredspris kunne heller vært gitt til arbeiderne i Spania, streikende metallarbeidere i Hellas – arbeidere over hele verden som kjemper mot plyndring, undertrykkelse og mot krig – en kamp mot kapitalistisk utbytting og en kamp for en fredelig og trygg framtid. Det er denne kampen som vil redde morgendagen, og den må føres internasjonalt.


Freie Deutsche Jugend
Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Niederbayern/Oberpfalz


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862