Irak
Stopp Iraks knebling av studenter
30.03.2013

Irak fortsetter å føle resultatene av USAs okkupasjon, selv etter at mange av soldatene er trukket ut. Det er fortsatt en økonomisk og politisk okkupasjon, som sikrer at Iraks skjebne er underordnet USAs utenrikspolitikk.Selv med bevegelser av progressive krefter, som pørver å skape et demokratisk Irak, som beskytter og bevevarer rettighetene til Iraks ungdom; så følger regjeringen og presidenten USAs befalinger ukritisk – befalinger som er ment å fortsette okkupasjonen.

I begynnelsen av mars annonserte statsminister Nuri al-Maliki at studentunioner skal utestenges fra universitetene, under påskuddet av å forhindre politisering av utdanningen. Den egentlige grunnen til at statsministeren frykter studentunionnene, er at de styrker bevisstheten til studentene, og kan komme i fra for å skape en generasjon ungdom som er i stand til å forbedre landet sitt.

Student- og ungdomsunionene fordømmer regjeringens avgjørelse, og arbeidet med å presse regjeringen til å stoppe denne avgjørelsen; regjeringen burde heller konsentere seg om å bedre forholdene for studenter og deres deltakelse i det politiske liv.

Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (WFDY) støtter vår medlemsorganisasjon, Iraks studentunion, og alle ungdoms- og studentunionene som fordømmer regjeringens avgjørelse. Studenter har rett til å drive politisk aktivitet på universiteter og dermed delta i det politiske liv, å arbeide for bedre forhold ved universitetene. Politisk arbeidet på universiteter skaper en generasjon som er i stand til å styre landet. Å undertrykke dette arbeidet er å isolere studentene fra resten av landet.

Ungkommunistene i Norge er medlem av Verdens Demokratiske Ungdomsforbund, WFDY. Les mer om WFDY på http://www.wfdy.org/.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862