Egyptiske kommunister
Solidaritetserklæring med det egyptiske folkets kamp Fra Verdensføderasjonen av demokratisk ungdom – WFDY
14.07.2013
   Enda en gang har det egyptiske folket bevist sin vilje til å gjennomføre en demokratisk sosial forandring og uavhengiet for Egypt. Mange tusen mennesker fylte gatene i Egypt mot det reaksjonære regimet til det muslimske Brorskapet – og mange tusen mennesker viste sin vilje til å forsøke å forsvare det de har oppnådd gjennom deres folkelige strid gjennom de siste par årene.

      Mange tusen mennesker krevde å få delta i de politiske avgjørelser i landet. De sa nei til at alle deler av staten skulle kontrolleres av en gruppe som knuste de fremskritt og de seire som folket i Egypt har oppnådd,  og som de har forsøkt å holde på i sin kamp.   De årene som fulgte de egyptiske folkelige bevegelsenes kamp med resultater som førte til forandringer i landet, ble blokkert av handlingene til det regimet som nå har makten. Dette regimet har innført mer reaksjonære handlingsmåter enn det forrige regimet i folkes politiske, økonomiske og  sosiale liv.   Av disse årsaker fortsetter det egyptiske folkets kamp – fordi de samme kravene som startet folkets bevegelse for to år siden – står der uinnfridd – på tross av noen overflatiske forandringer. Det har nå blitt klarere enn noen gang at de folkelige bevegelsene selv må sikre sine oppnådde seire – at de må forsterke og utdype sine krav – og at de må sette seg enda klarere mål slik at de kan oppnå å vinne virkelig kontroll over sin egen fremtid og over sitt eget land.   Verdensføderasjonen av demokratisk ungdom – WFDY – hilser det egyptiske folket i deres kamp. Vi står for solidaritet med det egyptiske folkets progressive bevegelser. I vår kamp mot imperialismen i alle dens reaksjonære former kan bare en progressiv folkets bevegelse oppnå å høste de virkelige seire og fordeler for folket. De progressive og de venstreorienterte kreftene i Egypt er blant andre en virkelig utfordring for å være på folkenes viljes side og for å være på de folkelige bevegelsers dagsorden.   WFDY   (Oversatt av Sylfest Haug)

bilde fra Egyptiske kommunister: 


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862