Den borgerlige valgloven
31.03.2010
NKP stiller liste i flere fylker til kommune- og fylkestingsvalget neste år. På grunn av valgloven må NKP samle underskrifter i hvert fylke og hver
kommune for å få lov til å stille liste.

Vi kommunister ser på valgloven som svært udemokratisk; den gjør at vi må fokusere våre krefter på helt andre ting enn det vi ønsker.

Likevel samler UngKom inn underskrifter med NKP og arbeidet har allerede
startet i Oslo. Hver lørdag framover vil UngKom sammen med NKP stå på
Olaf Ryes plass og samle underskrifter. Hvis du ønsker å delta, eller på
noen måte hjelpe oss til å stille til valg, kan du kontakte
jorgen@ungkommunist.no (Oslo) eller ditt fylkes kontaktperson.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862