Ungkommunistenes forbundsstyre valgt 2013 (Bilde: UngKom)
En generasjon på vei under
08.11.2013

Uttalelse fra UngKoms landsmøte:

Kommunistene ser svært bekymret på utsiktene til verdens fremtidige generasjoner. Kapitalismens inhumane krise fører til en stadig økende arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Den økonomiske utbyttingen blir skjerpet. I flere land i Europa har arbeidsledigheten blant ungdom vokst til over 50%. Arbeidsrettighetene i Norge, basert på tariffavtaler, er under økende press. EU, ved EFTA-domstolen, har allerede bestemt at det er ulovlig å kreve at arbeidstakere skal ha en anstendig lønn.Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å finne et tilsynelatende samfunnsøkonomisk stabilt land, som likevel er preget av høy arbeidsledighet og arbeidsutvandring blant ungdom. Konsekvensen av borgerlige og sosialdemokratiske regjeringers svekking av arbeiderklassens rettigheter er tydelig. Det er monopolkapitalens herredømme som sikres – ikke folkets rettigheter.

Med den borgerlige regjeringen frykter vi angrep på fagforeningene og arbeidernes opparbeidede rettigheter. Også under sosialdemokratiske regjeringer føres det en politikk som kun har som hensikt å forsvare kapitalismen og utbyttersystemet. Det er denne veien det også går i resten av Europa, der interessene til de som eier produksjonsmidlene forsvares av regjeringene, på bekosting av flertallet, arbeiderklassen som skaper verdiene.


Tendensen i Europa er en konsekvens av den kapitalistiske utbyttingen. Krisas regning faller på studenter og unge arbeidere, som må finne seg i offentlige nedskjæringer, dårligere arbeidsvilkår og høyere utgifter til utdanning. Denne politikken fører ikke til en bærekraftig fremtid for neste generasjons arbeidere, men sikrer grunnlaget for fortsatt utbytting av arbeiderklassen, med en tilspissing av statsmonopolkapitalismen.


Løsningen på kapitalismens motsetninger er å avskaffe det kapitalistiske eiendomsforholdet som stadig fører til kriser og økt utbytting. Løsningen er ikke rehabilitering – men avskaffing – av kapitalismen, og å erstatte den med et sosialistisk eiendomsforhold, basert på demokratisk styring av produksjonsmidlene.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862