Venezuelas Kommunistiske Parti, PCV
Voldelige handlinger fra fascister i Venezuela
15.02.2014
I de senere timer har den Bolivarianske republikken Venezuela blitt angrepet fra den fascistiske høyresiden. Dette er ment som en plan fra imperialismens side mot den revolusjonære utviklingen.

Planen er støttet av de mest reaksjonære delene – i Venezuela – og utenfra, og den er av samme format som statskuppet som ble drevet frem mot president Hugo Chavez i 2002.Denne planen tar sikte på ikke bare å få en slutt på den Bolivarianske utviklingen, men også på å undergrave utviklingen i retning av regional integrasjon i Latin-Amerika. I dag vil en reversering av utviklingen i Venezuela bety et slag mot resten av den demokratiske og progressive utviklingen på kontinentet.

Vi fordømmer og vi nekter å akseptere dødsfallene som er resultat av den samlede masse av disse voldelige handlingene, og som skaper uro, som betyr angrep mot de offentlige institusjoner og som i det store og hele bidrar til å fremme en agenda bestående av voldelig destabilisering i landet. Vi støtter kravet om fred og om forsvar av den revolusjonære prosessen og enhet, som kommer fra forskjellige ungdomsorganisasjoner i Venezuela.

I det vi slutter oss til opprop om internasjonal solidaritet, ber vi alle medlemmer og samarbeidende organisasjoner til Verdensføderasjonen av demokratisk ungdom om å uttrykke solidaritet med ungdommen, folket og regjeringen i Venezuela og med deres fortsettelse av arven fra lederen Chavez.

Lenge leve folkets enhet!
Lenge leve verdensfreden!
Ned med imperialismen!

Sentralkomiteen og hovedkavarteret til World Federation of Democratic Youth (WFDY), Budapest 14. februar, 2014

(Oversatt av S. Haug)

Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862