Uttalelse
Uttalelse fra Ungkommunistene i Norge angående korrupsjon / demokrat
02.04.2012


Etter 22. juli gikk hele befolkninga, med regjeringen i spissen, inn for mer demokrati og åpenhet. I det siste har en rekke hendelser vist det motsatte.
Når det gjelder vikarbyrådirektivet har Arbeiderpartiet, det styrende partiet, tatt avstand til beslutninger fra flertallet av distriktslagene i AP som går imot direktivet. Aps sentralstyre hevder at det blir for lite spillerom for partiet om de skal inkludere distriktene og majoriteten hver gang en avgjørelse skal fattes. Med andre ord et skritt vekk fra demokrati og åpenhet. 

Venner og bekjente av regjeringspersonell og ministere får til tider utdelt penger fra statskassa uten at det har vært noen videre behandling av saken, jfr. Lysbakken og Støres pengeutdeling. Det er svært bekymringsfullt at man lover mer demokrati, men ender opp med å begrense det til eliten.


I ettertid av NSB-ulykken på Vestfoldbanen har det også blitt tilbakeholdt vesentlig informasjon fra offentligheten.


Hvordan den norske stat kommer til å takle framveksten av korrupsjon er usikkert. Vi kommunister tror at elitesamfunnet der noen få bestemmer over flertallet kun kommer til å vedvare. Vi mener at elitestyring står i motsetning til demokrati og åpenhet.


Jørgen Hovde: Leder, Hokksund

Are Ormberg: Nestleder, Trondheim

Alexander N. Sørnes: Skeretær. Bergen


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862