Demonstranter fra Ukrainas Kommunistiske parti
Utviklingen i Ukraina
14.03.2014
Utviklingen og hendelsene i Ukraina er svært viktige og svært farlige. Dette gjelder i særdeleshet for folket og for ungdommen i landet. Nok en gang blir Ukraina ofre for de intense fiendtlighetene mellom USA-EU og Russland. Disse fiendtlighetene gjelder kontroll over markeder, kontroll over naturressursene – og de gjelder også kontrollen over transportnettverket i Ukraina.

Den åpenlyse innblandingen fra EU-USA-NATO; bruken av fascistiske grupper og organisasjoner som er arvtakere etter SS, og som sprer fascistisk og nazistisk gift og antikommunisme; de planlagte henrettelsene og forbudet mot politiske partier, vesentlig rettet mot kommunistene – og de rasistiske lovene som nå blir forberedt mot den russisktalende del av befolkningen og mot andre minoriteter: alt dette viser utviklingens natur. Disse hendelsene åpenbarer løgnene om “demokratiets triumf i Ukraina”.
Ungdommen – særlig i Europa – kan nå klart se EUs virkelige ansikt: den er en union av kapitalister og av monopolene i Europa – og EU tjener kapitalistenes og monopolenes interesser. Dette er årsaken til at EU er reaksjonær. EU er en union for militær innblanding, for kriger – og til støtte for fascistiske grupper. EU er en union av antikommunisme; den er unionens offisielle ideologi. Alle de som dyrker illusjonene om at EU kan omformes til å bli en kraft for fred og stabilitet i folkets interesse – bærer et tungt ansvar.
De kommunistiske ungdomsorganisasjonene som har skrevet under på dette oppropet:
- Fordømmer innblandingen fra EU-USA-NATO i Ukrainas indre anliggender. Vi fordømmer den direkte støtten som disse maktene gir til de væpnede fascistgruppene. Og vi fordømmer truslene om en utenlandsk militær intervensjon.
- Vi uttrykker vår solidaritet med kommunistene i Ukraina. Vi fordømmer henrettelsene i landet og vi fordømmer forsøket på å forby Ukrainas Kommunistiske Parti.
Arbeiderungdommen og folkets ungdommer må ikke falle i den felle de nasjonalistiske dilemmaer utgjør – de må ikke velge noen av de fiendtlige maktene som vil utbytte dem. Tvert imot: det er i ungdommens interesse å organisere og å kjempe sammen med arbeiderklassen. Og det er i deres interesse å åpne sin egen vei: veien med kamp for våre moderne behov – slik at rikdommen beholdes i hendene på dem som produserer den. Dette må vi gjøre for å kvitte oss med imperialistiske unioner – og med deres fiendtligheter.
1. Østerrikes Kommunistiske Ungdom – KJO
2. Brasils Kommunistiske Ungdomsforbund – UJC
3. Det Ungkommunistiske Forbundet i Brasil – JCA
4. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Stor-Britannia – YCL Britain
5. Ungkommunistene i Bolivia – JCB
6. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Canada – YCL Canada
7. Den Forente Demokratiske Ungdomsorganisasjonen på Kypros – EDON
8. Ungsosialistene i Kroatia
9. Ungkommunistene i Danmark
10. Ecuadors Kommunistiske Ungdom – JCE
11. Bevegelsen av Unge Kommunister i Frankrike – MJCF
12. Den Sosialistiske Arbeiderungdommen i Tyskland – SDAJ
13. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Georgia – YCL Georgia
14. Ungkommunistene i Hellas – KNE
15. Venstrefronten i Ungarn – Baloldali Front
16. Ungkommunistfronten i Italia – FGC
17. Connoly-ungdomsbevegelsen i Irland
18. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Mexico – LJC Mexico
19. Ungkommunistene i Norge
20. Ungkommunistene i Paraguay – JCP
21. Ungkommunistene i Portugal – JCP
22. RKSMb – Russland
23. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Jugoslavia (Serbia) – SKOJ
24. Samlingen av Unge Kommunister i Spania – CJC
25. Det Kommunistiske Ungdomsforbundet i Spania – UJCE

(Oversatt av S. Haug)

Kontorene til Ukrainas kommunistiske parti blir angrepet


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862