Ungkommunistene i Norge


Solidaritet med våre greske kamerater!

I Hellas har drapet på 15 år gamle Alexandros Grigoropoulos er ett av flere eksempler på den grove undertrykkinga som den greske stat står for. Det er ikke rart at innvandrere som ikke har mulighet for å få statsborgerskap noensinne og som blir forfulgt og undertrykket av den greske stat trekker ut i gatene. Det er heller ikke rart at det arbeidende folk møter opp i store demonstrasjoner over hele Hellas, solidaritetsfølelsen står sterkt blant grekerne og de greske arbeiderne er blant de som har fått merke den konservative greske regjeringa verst. Det burde ikke stå som noen overraskelse at den greske regjeringa nå sliter.

Det som derimot er overraskende er hvor lite norsk media har rapportert og hvor upresist. Uten å ønske å gå inn på en dypere agenda bak det media driver med (la oss heller håpe de er idioter) så må det nevnes at det greske kommunistpartiet (KKE) og de greske ungkommunistene (KNE)
har organisert demonstrasjoner i 63 byer i Hellas, at titusener av mennesker har møtt opp på at disse og at felles for disse aksjonen er at de har gått fredlig for seg. De greske kommunistene er blant de sterkeste i Europa og leder an i demonstrasjonene mot den greske stat, ja tilogmed mot EU som nå pågår. Det er bemerkelsesverdig at ikke et eneste rødt flagg har dukket opp i norsk media enda.


(Fra kommunistenes demonstrasjone for Alexandros)

De greske kommunistene krever med en gang at hærverket som rettes mot uskyldige menneskers biler og butikker skal stoppe og at kampen skal settes inn mot de som står ansvarlige for både drapet på Alexandros og for de dårlige vilkårene det greske folk må tåle på kapitalens bekostning. Og det er den greske stat, som lærer opp politiet til å bekjempe radikal politikk og bevæpner dem med maskinpistoler og slappe retningslinjer når det kommer til bruk av disse. Det er EU som har satt krav til den greske stat som har resultert i den privatiseringa som har satt det greske folk i sin dårlige situasjon. Og sist men ikke minst er det kapitalismen, som tross alt er det eneste som trives i Hellas i dag, det er kapitalismen som har tvunget frem dagens situasjon, det er kapitalismen som har gjort at det dukker opp et politikonter ved siden av hvert eneste kommunistiske lokallag i hele Hellas, det er kapitalismen som indirekte har skyld i drapet på Alexandros.

Kampen i Hellas i disse dager er en kamp mot kapitalismen som system og alle de uhyrligheter den viser seg fram som, det er en kamp for demokrati, rettigheter, trygghet, fred og sosialisme.

Til sist, Ungkommunistene i Norge kondolerer.

(Nedenfor er et bilde av 15 år gamle, avdøde, Alexandros Grigoropoulos)