Protest foran Den europeiske sentralbanken (Bilde: Wikipedia/JIP)
Valget til EU-parlamentet
27.05.2014
I forbindelse med valgene til EU-parlamentet, oppfordrer vi herved alle ungdommer fra hele Europa – som er fratatt rettighetene sine til arbeid, til utdanning og til et liv - om å styrke kampen sin mot EU.

Vi har gjennom erfaring fått bevist at EU ble dannet for tjene den europeiske storkapitalen og dens profitt. EU har alltid vært – og vil forbli - uforenlig med de folkelige interessene. EU er en union med 30 millioner arbeidsløse mennesker; den er en union med 60 % arbeidsløshet for ungdommen – og EU er en union med 120 millioner mennesker som lever under fattigdomsgrensen. EU er en union hvor de grunnleggende rettigheter for arbeiderklassen og de brede lag av folket er rasert, og hvor utdanning, helse, kultur og sport har blitt varer og er tilgjengelig for et lite mindretall; dette er en union for imperialistisk innblanding og intervensjon; de nyeste eksemplene på slik innblanding og intervensjon er Ukraina og Den sentralafrikanske republikk.

EU er en union som har tatt opp i seg antikommunisme som sin offisielle ideologi; som har sluppet løs en hatsk kampanje med hets mot, og illegalisering av kommunistiske partier, av kommunistisk ungdom og av kommunistiske symboler. EU´s ideologi setter likhetstegn mellom kommunisme og fascisme. EU er en union som på samme tid støtter fascismen, systemets jernhånd, slik det har skjedd i EU´s forhold til den nye regjeringen i Ukraina.

Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å selv ta hånd om den rådende situasjonen, ved å kreve trygge jobber med fulle rettigheter, gratis offentlige helsetjenester, gratis utdanning, og med rett til å utøve kultur og sport. Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å bekjempe imperialistiske kriger og intervensjoner; til å kjempe for retten til selvstendighet og uavhengighet for hvert enkelt folk i valg av den utviklingsvei det selv ønsker, inkludert retten til å gå ut av EU, såvel som retten til å velge sosialismen. Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å støtte kommunist- og arbeiderpartier fra hele Europa i valgene til EU-parlamentet i mai, i likhet med i de kommende politiske kamper.

Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å ikke la seg bli fanget i EU´s politiske blindvei. Vi oppfordrer dem til å ikke la seg bli ledet på villstrå av de europeiske partier som EU har skapt, og som er skapt for å tjene denne unionens politikk; skapt av krefter som oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å støtte en “mer menneskelig kapitalisme”: dette valget om å støtte en “mer menneskelig kapitalisme” er innen den imperialistiske Europeiske Unionens (EUs) rammer og vil ikke forandres ved at presidenten for EU-kommisjonens ledere av dens styrende organer blir skiftet ut.

Den Europeiske Union (EU) kan ikke forandres til å bli folkelig av de kreftene som i årevis har støttet kapitalistene; som har samarbeidet med kapitalistene i mange regjeringer, i mange regjeringsposter; som har rasert arbeidernes rettigheter og som har rasert de folkelige rettighetene – med det mål for øye å støtte interessene til arbeidsgiverne, og som uttrykker sin troskap til EU.

Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å ikke støtte kapitalistenes mål og deres ambisjoner; til å ikke forvente rikdom for arbeiderungdommen og for ungdommene i folkets brede lag og for deres familier, fra kapitalistenes profitt. Vi oppfordrer dem til å ikke å falle i fellen til de kreftene som kritiserer EU, men som i praksis og i sine standpunkter støtter en opprettholdelse av systemet med utbytting – i interessene til den europeiske kapitalen.

EU er en hovedfiende av folkenes kamper – og avskaffelsen av utbyttingen vil bety slutten på alliansene av kapitalistiske ulver – det EU er.

Vi oppfordrer arbeiderklassens unge og de unge i de brede lag av folket til å støtte kommunist- og arbeiderpartiene i deres fordømmelse av EU; vi oppfordrer dem til å forlate de kreftene som støtter EU og dens politikk; vi oppfordrer dem til å styrke kampen for sine rettigheter; for et samfunn uten menneskets utbytting av mennesket; for sosialismen.

Kommunistisk ungdom i Østerrike, KJOe

Det ungkommunistiske forbundet i Storbritannia

Det kommunistiske ungdomsforbundet i Den tsjekkiske republikken, KSM

Ungkommunistene i Danmark

De tyske sosialistiske arbeiderungdommene, SDAJ

Kommunistisk ungdom i Hellas, KNE

Venstrefrontens kommunistiske ungdommer i Ungarn

Den kommunistiske ungdomsfronten i Italia, FGC

Ungdomsbevegelsen Connoly i Irland, CYM

Kommunistisk ungdom i Luxemburg, CYL

Ungkommunistene i Norge

De revolusjonære kommunistiske ungdommene (bolsjevikene) i Russland, RKSMb

Det kommunistiske ungdomsforbundet i Yugoslavia (Serbia), SKOJ

Kollektivet av unge kommunister, CJC, i Spania

Forbundet av kommunistisk ungdom, UJCE, i Spania

Ungdommene i det tyrkiske kommunistiske parti, YTKP

(Oversatt for Ungkommunistene i Norge av S. H.)

Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862