elektriker (Bilde: CC)
massearbeidsløshet
11.07.2014
NRK melder at "jobbmarkedet tørker inn" onsdag 9. juli. Vi kommunister har alltid påpekt at i et kaptialistisk system er det andre faktorer enn folks interesser som ligger til grunn for samfunnsutviklinga. I Europa og resten av verden har vi en kapitalistisk krise som har ført til massearbeidsledighet og dette er realiteten i Norge også.

Færre jobber lyses ut, samtidig som vi ser konstante angrep på faglige rettigheter, jfr. regjeringens forsøk på å "mye opp" arbeidsmiljøloven - for å øke bruken av vikarer i stedet for faste ansettelser. Tanken er at hvis man lever i konstant frykt for å miste jobben, så vil man ikke organisere seg og kjempe for sine rettigheter. Slik var arbeidslivet i Norge for 100 år siden - at kapitalistene med Stortinget i spissen nå prøver å skru tiden tilbake, viser tydelig både kapitalismens krise og grådighet. Kapitalismen ivaretar ikke folks interesser; tiden er inne for et nytt system: sosialisme. Det er de unge som virkerlig får merke den råtnende kapitalismen vi lever i. Mange er fortvilte fordi de ikke får læreplass, de studerer uten å vite om de kommer til en jobb og må derfor omskolere seg. Samtidig er bolig- og leieprisene høyere enn noen gang - det å etablere seg blir en luksus forbeholdt de rike. Det er kun gjennom en beinhard klassekamp for en planmessig sosialistisk styring av samfunnet at vi kan sikre arbeiderklassens samfunn. Et samfunn der folks interesser settes foran kapitialismens jag etter fortjeneste på bekostning av vanlige folk.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862