Arkiv

Access denied for user ''@'localhost' (using password: YES)

UngKoms valgblogger
2.8.2009
De finner du her:
Jørgen Hovde (leder)
Fredrik Røe-Brevig (nestleder)

Sannheten om Armando Valladares
30.5.2009
Sannheten om terroristen som i dag befinner seg i Oslo, Armando Valladares: en person som var politi under Batista og som etter revolusjonens seier plasserte bomber på offentlige plasser, betalt av CIA, og derfor helt rettferdig ble dømt til fengsel, der han lot som om han var ”poet og ufør”.
Les mer

Video om de cubanske fem
30.5.2009
Se dette utmerkede programmet fra CBC!

Sosialdemokratene er klassesvikere!
30.5.2009
Sosialdemokratene, SV, SP og DNA, er klassesvikere. I krisesituasjonen i verden gir sosialdemokratene utrykk for at de er de rette til å redde økonomien.  Ser man imidlertid nærmere på dette, så har den rød-grønne regjeringen ikke kommet med noen redning – tvert imot. Skattepenger har blant annet forsvunnet «i lufta» gjennom spekulasjon, og blitt gitt til banker og private investorer under påskudd av å redde markedet for arbeidsplasser. Samtidig har de bare gjort små justeringer i den politiske økonomien. Vi i UngKom mener den norske arbeiderklassen må gå til angrep på klassesvikerne fra de selverklærte venstrepartiene i Norge.
Les mer

Ungkommunistene i Norge på frammarsj
27.5.2009
Som de fleste land i verden, som styres av kapitalkreftene, er Norge på vei dypere inn i krisa. Dette er også noe som kan ses i sammenheng med de andre landene som rammes sterkere (jamfør Storbritania, USA og Island, der krisa har vokst ytterligere). På 1. mai over hele landet ropte LO og de rød-grønne på et fortsettende regjeringsalternativ, det eneste som kunne redde Norge. Men vi vet bedre. Enten det er rød-grønn eller blå kapitalisme så vil det nok fortsette som før. Hvis ikke det eneste virkelig alternativet til krisa, planøkonomi og sosialisme,  får forankring i Norges befolkning – og verden for øvrig – vil det forsette å komme kriser. Ungkom, i samarbeid med vårt parti NKP, vil stå på hver dag for å kjempe mot konsekvensene og et videre krisestyrt samfunn.
Les mer

En vellykket 1. mai
Les talene som ble holdt av Ungkommunistene på arbeiderdagen!
Fredrik Røe Brevigs (leder UngKom Oslo) tale
Jørgen Hovdes (Ungkoms leder) tale i Drammen
Alexander Zalewskis tale for dagen, Bergen
Alexander Sørnes' tale på Solheim Æreskirkegård, Bergen

TV2 sprer dårlig fabrikert propaganda!
Tirsdag 24. februar sendte tv2 en anti-cubansk film om de såkalte "cuba-kvinner i hvitt". Det norske folk har en rett til en alternativ fremstilling av denne saken. Kvinnene i hvitt som kjemper for friheten til leiesoldater som er bevist skyldig i å konspirere mot den cubanske
stat og det cubanske folk, støttet og organisert av USA. Les Mer

Nei til ekstremisme, ja til folkemakt!
Tjen Folket og RKU, venstresekterister uten bakgrunn i arbeiderbevegelsen og uten en grunnleggende forståelse av marxismen-leninismen og klassekampen, uttaleler i sin sedvanlige banale ekstremistiske stil at de virkelige svikerne i Hellas, i lys av den folkelige mobiliseringen mot statsapparatet represjon og den antifolkelige politikken, er faktisk de som leder den organiserte folkelige motstanden til arbeidere, studenter, elever, lærere, innvandrere, ungdom, kvinner og eldre og deres organisasjoner nemlig det heroiske kommunistpartiet KKE og dets massive ungdomsorganisasjon KNE. Les Mer

Solidaritet med våre greske kamerater!
I Hellas har drapet på 15 år gamle Alexandros Grigoropoulos er ett av flere eksempler på den grove undertrykkinga som den greske stat står for. Det er ikke rart at innvandrere som ikke har mulighet for å få statsborgerskap noensinne og som blir forfulgt og undertrykket av den greske stat trekker ut i gatene. Det er heller ikke rart at det arbeidende folk møter opp i store demonstrasjoner over hele Hellas, solidaritetsfølelsen står sterkt blant grekerne og de greske arbeiderne er blant de som har fått merke den konservative greske regjeringa verst. Det burde ikke stå som noen overraskelse at den greske regjeringa nå sliter. Les Mer

Arbeiderbevegelsen har rett!
Fra LO i Rogaland og omegn:
Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 er ikke egnet til å møte den alvorlige situasjonen samfunnet står overfor. Norge kan være på vei inn i en svært alvorlig økonomisk krise. For mange er boligkrisa et faktum. Samtidig kan 40 000 bygningsarbeidere snart stå arbeidsløse. Den internasjonale situasjonen kan bidra til kraftig økt arbeidsløshet i mange norske bransjer. Vi krever at de rødgrønne viser handlekraft nå! Les Mer


Kort om oss
UngKom er NKPs ungdomsorganisasjon. UngKom er en landsdekkende organisasjon og finnes i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, med hovedsete i Oslo. UngKom har forbindelser med søsterorganisasjoner over hele verden. UngKom kjemper for å endre dagens samfunn til et samfunn der folket selv eier selskapene og får den fulle delen av det de produserer. Et samfunn der man ikke jobber for andres rikdom, men for samfunnets og sin egen rikdom. Et samfunn uten forurensing, undertrykking, krig og rasisme. UngKom kjemper ikke på et moralistisk grunnlag, men på det grunnlag at verdens folk har en verden å vinne fra de (staten og kapitalistene) som eier den i dag. Verden i dag har alle de verdier som skal til for å fjerne fattigdom, sykdom, krig og kriminalitet, men systemet forhindrer det. UngKom står for solidaritet med alle på det grunnlag at man er sterkere sammen. UngKom står ikke for å angripe enkeltkapitalister, men for å angripe kapitalisme "hate the game, not the player". For å melde deg inn i UngKom:kontakt@ungkommunist.noOpphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862