Referat fra de europeiske kommunistiske ungdomsorganisasjoners 8. møte i
01.04.2010
To kamerater deltok på møtet i Brüssel. Her er referatet, og deres punkter i innleggene.

Referat fra de europeiske kommunistiske ungdomsorganisasjoners 8. møte i
Brüssel, 16-17. mars 2010

Møtet var arrangert av våre greske kamerater i KKE og KNE, og det
belgiske kommunistiske ungdomsforbundet COMAC stod for ytterligere
multilateralt samvær. Møtet tok for seg to temaer; antikommunisme og
finanskrisen. Møtet ble åpnet med en orientering fra grekerne om deres
situasjon.

Som kjent har arbeiderklassen i Hellas tydelig merket følgene av
kapitalismens grunnlegende motsetninger, når storkapitalen ikke lenger kan
realisere sin fiktive kapital. KNE sammen med KKE står i spissen for
organisering av demonstrasjoner og markeringer, hvor kampen mot
monopolismen og storkapitalens interesser utgjør en viktig del av
hovedparolene. Bevisstgjøringen av arbeiderklassen om hvilke
eiendomsforhold som har ført til denne krisen er kommunistenes viktigste
oppgave. Dette var et felles standpunkt hos alle delegasjonene.

Antikommunismen uttrykker seg for tiden på to forskjellige måter; som i
Tsjekkia, hvor man har gått så langt som å kriminalisere KSM (som ikke
lenge før møtet vant en rettssak som reverserte dette udemokratiske
vedtaket), eller som i Storbritannia, hvor man fra grunnskolen av blir
presentert med en vulgarisert beskrivelse av kommunistisk ideologi og
realsosialismen, noe som ødelegger grunnlaget for å forstå systemkrisens
årsaker og følger. UngKoms innlegg under dette temaet definerte vår
situasjon som svært lik den i de fleste vesteuropeiske land, med fortielse
kommunistenes innsats i Norges frigjøringskamp under 2. verdenskrig
(Osvald-gruppa), politisk overvåkning og heksejakt under den kalde krigen,
og nå nylig fjerning av pressestøtte for Friheten. I tillegg til dette
nevnte vi at statens løfter om åpenhet om politisk overvåkning nå har
blitt brutt, da det ikke lenger er mulig å få vite om man har en mappe
eller ikke.

I tillegg til en fellesuttalelse, ble man enige om følgende initiativer
for multilateral aksjonsenhet blant europeiske ungkommunister:

1.	Aksjonsenhet mot regjeringers og imperialistiske organisasjoners
tiltak som forverrer arbeiderklassens og ungdommens situasjon under
kapitalismens krise. Kamp mot offensiven mot ungdommers moderne rettigheter
til tilgang på utdannelse, kultur, velferd og sysselsetting.
2.	Organisering av kampen mot antikommunisme. Mobilisering for
solidaritet mot illegalisering av kommunistpartier og kommunistiske
ungdomsorganisasjoner. Etablering av datoer for felles aksjoner mot
antikommunistiske markeringer (for eksempel oppløsningen av Sovjet,
foreningen av Tyskland, 23. august). Utveksling av erfaring og informasjon
mellom våre organisasjoner om kampen i hvert land mot antikommunisme i
skolen og universitetet. Markering av sosialismens overlegenhet over
kapitalismen. Bestemte aktiviteter burde organiseres for å fordømme
tilfeller av at individuelle kommunister, medlemmer av kommunistpartier og
kommunistiske ungdomsorganisasjoner som møter forfølgelse fra statlige
organer, som resultat av deres handlinger i kommunist-, arbeider- og
ungdomsbevegelser.
3.	Redigering av dokumentene fra de europeiske kommunistiske
ungdomsorganisasjoners 8. møte.

Følgende organisasjoner deltok:
KJOe – Østerrike 
COMAC – Belgia
YCL – Storbritannia
EDON – Kypros
KSM – Tsjekkia
MJCF – Frankrike
SDAJ - Tyskland
KNE – Hellas
UNGKOM - Norge
JCP – Portugal
RKSM (b) – Russland
SKOJ – Serbia 
UJCE – Spania
CJC – Spania
YOUTH TKP – Tyrkia
 
  
kh Are

Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862