Du er her: Forside > Vi mener > UttalelserLokførernes faglige kamp
3.10.2016

Ungkommunistene i Norge gir sin fulle støtte til Norsk Lokomotivmannsforbund og lokomotivførerne i NSB og CargoNet sin streik mot Spekter (NSB AS/Gjøvikbanen AS/CargoNet AS).


Les mer

Soldiers of Odin
25.2.2016

«Soldiers of Odin» har begynt å etablere seg i Norge. Gruppen har sitt utspring i Finnland, hvor de står på grensen og ber flyktninger dra hjem. Politisjefen i Finnmark mener imidlertid at det er «uproblematisk at de trygger byer og tettsteder».


Les mer

En humanitær utfordring
25.11.2015

Mange sier at å ta inn flyktninger vil svekke den norske velferdsstaten. Det vil skape økt kriminalitet og en rekke andre problemer. Vi i Ungkommunistene i Norge er lei av å høre på konspirasjonsteorier og hverdagsrasisme, og vil legge frem denne situasjonen slik den virkelig er.


Les mer

Valget til EU-parlamentet
27.5.2014
I forbindelse med valgene til EU-parlamentet, oppfordrer vi herved alle ungdommer fra hele Europa – som er fratatt rettighetene sine til arbeid, til utdanning og til et liv - om å styrke kampen sin mot EU.
Les mer

Myten om gratis utdanning i Norge
5.5.2014

Ungkommunistene i Norge mener at kunnskap er viktig. Når oljen tar slutt, må vi leve av noe annet - da er kunnskap et godt investeringsobjekt. Ifølge Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse blant studenter, har seks av ti fast jobb ved siden av studiene. Hele ni av ti har inntekt ved siden av stipend og lån. Da blir det vanskelig å kalle gratis utdanning i Norge for noe annet enn en myte.


Les mer

Utviklingen i Ukraina
14.3.2014
Utviklingen og hendelsene i Ukraina er svært viktige og svært farlige. Dette gjelder i særdeleshet for folket og for ungdommen i landet. Nok en gang blir Ukraina ofre for de intense fiendtlighetene mellom USA-EU og Russland. Disse fiendtlighetene gjelder kontroll over markeder, kontroll over naturressursene – og de gjelder også kontrollen over transportnettverket i Ukraina.
Les mer

Private barnehager
11.2.2014
Ungkommunistene i Norge vet at private interesser i en hver forretningsidé, enten det er barnehagedrift, salg av varer eller drift av sykehjem har som hovedinteresse å skape profitt over en hver pris.
Les mer

En generasjon på vei under
8.11.2013

Uttalelse fra UngKoms landsmøte:

Kommunistene ser svært bekymret på utsiktene til verdens fremtidige generasjoner. Kapitalismens inhumane krise fører til en stadig økende arbeidsledighet, særlig blant ungdom. Den økonomiske utbyttingen blir skjerpet. I flere land i Europa har arbeidsledigheten blant ungdom vokst til over 50%. Arbeidsrettighetene i Norge, basert på tariffavtaler, er under økende press. EU, ved EFTA-domstolen, har allerede bestemt at det er ulovlig å kreve at arbeidstakere skal ha en anstendig lønn.


Les mer

Uttalelse fra Ungkommunistene i Norge angående korrupsjon / demokrat
2.4.2012


Etter 22. juli gikk hele befolkninga, med regjeringen i spissen, inn for mer demokrati og åpenhet. I det siste har en rekke hendelser vist det motsatte.

Les mer

Demokratisering av ansettelsesprosessen
28.3.2012


Ungkommunistene i Norges forbundsstyre uttaler seg om diskriminering i arbeidslivet.


Les mer


Arkiv

Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862