Fascismens mange ansikter
24.02.2011

Den 26 februar hadde en nyoppstartet gruppe med det paradoksale navnet Norwegian Defence League(NDL) planlagt å avholde en demonstrasjon utenfor domkirken i Oslo. Gruppen er sterkt inspirert av den engelske gruppen English Defence League(EDL). Begge gruppene sier de kjemper for å hindre spredning av islamisme og sharia-lov i våre vestlige demokratier (1). EDL har siden 2009 holdt mange fredelige og mindre fredlige demonstrasjoner, men NDL har ikke holdt noen før nå.Etter at det ble kjent på internett at NDL planla en slik markering, ble det startet et initiativ på facebook til å lage en motdemonstrasjon kalt «Ingen rasister i våre gater!» Over 10 forskjellige organisasjoner, deriblant NKP og UngKom, sluttet seg raskt til motdemonstrasjonen, og nesten 2000 personer hadde meldt seg på arrangementet. Dette førte til at NDL valgte å «utsette» demonstrasjonen, eller som de selv sa det: «etter å ha mottatt signaler om om at ekstremistiske aksjonister ønsker å skape en voldelig motaksjon, og at vi ikke har klare nok signaler på at politiet vil kunne hindre at situasjoner oppstår, har vi inntil videre besluttet å… utsette den planlagte demoen vår» (2). Noe som virker svært merkelig da NDLs bruker i kommentarfeltene på en av artiklene (som nå er slettet) på hjemmesiden deres, antydet at de selv ikke engang hadde giddet å søke polititillatelse for å holde demonstrasjonen, av «prinsipielle grunner». At motaksjonen hadde planer om å utøve vold er rett og slett oppspinn, «Ingen rasister i våre gater!» hadde ikke gitt noe uttrykk for annet enn en 100% fredelig demonstrasjon.

Det er svært gledelig å se at såpass mange har skjønt at grupper som NDL ikke er uskyldige demokrati- og ytringsfrihetsforkjempere som bare vil ha slutt på alt det onde her i verden. Men hvorfor er slike grupper egenlitg så farlige? Selv om de fleste høyreekstreme grupperinger er relativt små kan de allikevel spille en stor rolle i å vri den norske politikken i en mer fascistisk retning. Det geniale med grupper som NDL er at i motsetning til dem som kaller seg nynazister eller likende, klarer disse å tilpasse seg dagens situasjon. De utnytter innvandringen og de store medienes stadig større sympatisering med islamofobi, og bak et dekke av «religionskritikk» bidrar de til intet annet enn å skape splittelser i den norske befolkning og fiktive syndebukker som retter fokuset vekk fra samfunnets virklige problemer og deres årsaker.

NDL beskriver seg selv slik: «NDL er en mye mer tolerant og anti-rasistisk orientert organisasjon en dagens såkalte anti-rasistiske organisasjoner er. NDL tar blant annet sterk avstand fra nazisme og vi ønsker jøder hjertlig velkommne både som medlemmer av NDL og til å delta i våre demonstrasjoner.»(3)På denne måten unngår de nazi-stempelet, og prøver å skjule sin rasistiske agenda. Rasismen er derimot dårlig skjult, ettersom et angrep på islam iogforseg er et angrep på arabere. De fleste arabere er muslimer, og de utgjør også størsteparten av verdens muslimer. De bruker altså nøyaktig den samme strategien som nazistene og andre fascister brukte i mellomkrigsårene (demonisering av folkegrupper), selv om «fienden» nå er en annen. Selv om de brede lag av befolkningen offentlig tar avstand fra grupper som NDL, bidrar disse til å spre visse holdninger og vrangforestillinger av nyhetsbildet. Selv om dette ikke fører til masseinnmeldinger i NDL og Vigrid, kan det fort gi et fjell av stemmer til de stuerene fascistene i FrP. Det er derfor vår plikt som kommunister å bekjempe alle slike grupper, da fascismen er det verst tenkelige, men ikke utenkelige scenarioet som kan ramme det norske samfunnet.

FASCISMEN ER UNGDOMMENS OG FRIHETENS FIENDE NUMMER 1!
-Arne Gauslaa

PS: Markeringen “Ingen rasister i våre gater” skal fortsatt holdes den 26. februar. Link til facebook-arrangementet: http://www.facebook.com/event.php?eid=141787935885860

Kilder:

  1. http://www.facebook.com/group.php?gid=121811971183053

  2. http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/2011/02/20/demostrasjon-26-februar/

  3. http://norwegiandefenceleague.wordpress.com/2011/02/19/ingen-rasister-i-vare-gater/


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862