Uttalelse fra UngKoms forbundsstyremøte
01.04.2011

I disse tider, hvor antikommunismen florerer, og kommunismen sidestilles med nazismen, kan det være godt å ha en rollefigur som minner vår kjære landsmoder. Der Gro Harlem ikke strekker til, finner kommunister trøst i utlandet.I nazismens etterlevninger skrider det frem, som en engel fra oven, en frontfigur som fungerer som en inspirasjon for solidaritet og kjærlighet verden over. Angela Merkel har utmerket seg som best i klassen når det gjelder å få folk til å føle seg hjemme. Med sitt innbydende oppsyn og vinnende vesen, sprader hun selvsikkert gjennom det politiske landskap. Merkel har forstått at det er varme og karisma som vinner velgernes gunst. I tiden før George W. ble gjenvalgt til sin andre periode som president for USA, ble det forsøkt pekt på at «folk flest» sa seg villige til å stemme på ham av den ene årsak at han var den av kandidatene som velgerene helst ville invitert hjem på middag. Middag er en ting, Merkel er noe annet. Ved å aktivt objektifisere seg selv, har hun nådd en ny milepæl i kampen for kvinners selvstendighet, og viser at det er fullt mulig for kvinner å skape et levebrød av seg selv uten å være avhengig av økonomisk bistand fra en ektemann. På sin vei mot seier har vår alles Angela sjarmert seg inn i tyskernes hjerter, og viser at det går an å reise seg som fuglen Fønix, fra asken av nazismens terrorvelde. Dette må vi kommunister her hjemme ta til etterretning, og akseptere Angela Merkel som det eksempelet til etterfølgelse hun er. Derfor foreslår Ungkommunistene i Bergen å innføre en årlig feiring av Meget Inspirerende Landsledende Fruer-dagen (MILF-dagen). Denne faller på den 14. april, hvilken også er Merkels fødselsdato. Det er på tide at vi vender blikket mot sør og leter etter innbydende inspirasjonskilder som kan fungere på en hensiktsmessig måte i vårt eget land, ass.


God MILF-dag den 14. april, og vel møtt!


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862