Massedemonstrasjoner i Israel
13.09.2011

I den siste tiden har Verdens Demokratiske Ungdomsorganisasjon (WFDY) fulgt med den enorme bølgen av demonstrasjoner som har funnet sted over hele Israel den siste måneden. Det var 300 000 demonstranter i Tel-Aviv 6. august.Demonstrantene hadde et helt klart budskap: at arbeiderklassen generelt og ungdommen spesielt, går til opprør mot skyhøye priser på bolig og matvarer. Det protesteres også mot en lydløs overgang til et sosialt system som virker mot hensynet til de aller fleste og kun gavner de få


Protestbevegelsen har opprettet tusenvis av protesttelt over hele landet. Teltene er ledet av unge folk. Disse teltene står som en front i masseprotestene og skaper fokus på folks rettigheter, spesielt rettet mot ungdommer og studenter.


Dette året har vi sett en bølge av revolusjoner i de arabiske landene – noen steder drevet fram av folkelig opprør, men andre steder av NATOs bombefly. Tendensen med opprør har spredt seg til Europa, der man har sett massedemonstrasjoner i bl.a. Spania og Hellas. Dette har så bidratt til at vi kan være vitne til lignende tendenser og protester i Israel. Stadig flere ungdommer, hvor mange har vært sovende eller passivt innstilt til politikk, har nå tatt interesse i politikk. De mobiliserer enorme protester i gatene og er involvert i diskusjoner om demokratisk utvikling og den taktiske diskusjonen for denne bevegelsen.

WFDY, via sin medlemsorganisasjon TCLI (Ungkommunistene i Isreal), understreket og støtter følgende krav:

-Sosial, statlig boligbygging, blant annet i arabiske byer og landsbyer, og subsidiering av boliglån.


-Lovfesta tak for bl.a. husleie og hindre prisene i å vokse. Oppbygning av flere soveplasser for studenter, slik at flere kan bo i nærheten av studieplassene sine.


-Regjeringen må gripe inn og fastsette sosiale priser for matvarer, gass, offentlig transport, strøm og vann, og å støtte arbeidstakere med et månedlig bidrag til hverdagsutgiftene.


-Umiddelbar stopp av områdekonfiskering, og å returnere konfiskert land. De regionale skisser og planleggingen for utvikling av byer og tettsteder skal gi boliger og byggetillatelser som deles ut på likt grunnlag. Den brutale og aggressive utsletting – ikke bare på de okkuperte områdene, men også mot de palestinske borgere i Israel – skal opphøre.WFDY hilser kampene til den kommunistiske ungdom og ungdom generelt av Israel, og støtter de rettmessige kravene. Måtte de oppnå dem.
Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862