WFDYs kongress i Lisboa, Portugal på kvelden (Bilde: UngKom)
Rapport fra WFDYs kongress - del 2
21.11.2011
Torsdag 10. november var viet til regionale møter. Ungkom er organisert under kommisjonen for Europa og Nord-Amerika (CENA). 

Fra hver av WFDYs fem regionene ble det utarbeidet en analyse og uttalelse om utviklingen siden forrige kongress, som ble holdt for fire år siden. Uttalelsen fra CENA vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider, www.ungkommunist.no, i etterkant av generalforsamlingen.

Mellom møtene ble det tid til å bli bedre kjent med Portugal. Vertskapet arrangerte en omvisning over ungdomsklubber i Lisboa, alle drevet av det portugisiske kommunistpartiet. Disse sentrene er steder for ungdom møtes for kulturelle aktiviteter og illustrerer kommunistpartiets og ungdomsforbundets innsats for arbeiderklassen.


Over 400 000 ungdommer trekker hvert år til Avante, de portugisiske kommunistenes ungdomsfestival. For cirka 20 år siden kjøpte partiets medlemmer kollektivt et enormt område, hvor festivalen nå arrangeres over tre dager. Festivalen er primært for å markere ungdommens eierskap av kulturen, i motsetning til markedskreftenes dominans ellers i året, men en egen del av festivalområdet er også satt av til å vise de portugisiske kommunistenes kamp.


På torsdagen var det nøyaktig 65 år siden WFDY ble stiftet, for å kjempe mot imperialismen og for en revolusjonær endring av samfunnet. Dette var òg jubileet, om man kan bruke et slikt ord, for den portugisiske delegasjonens hjemkomst fra WFDYs 8. festival for ungdom og studenter, arrangert i Finland i 1962. På festivalen hadde delegasjonen markert sin støtte for selvstendighet til de daværende portugisiske koloniene, noe som førte til at samtlige delegater ble arrestert. Dette ble markert under kveldens middag.Forsterk WFDY, intensivér den antiimperialistiske kampen, for en verden med fred, solidaritet og revolusjonær sosial endring.

 


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862