Vladimir Lenin
Et nytt år
06.01.2012

Hva er aktuelt å kommentere for en ungkommunist som starten på det nye året?

Lenin talte på den 3. allrussiske kongressen i Russlands kommunistiske ungdomsforbund den 2. oktober 1920. Her tok han opp bl.a. hva ungkommunistenes oppgave er og koker det ned til «å lære». Følger vi Lenin  «Det er naturlig at den første tanken en faller på, er at å lære kommunisme betyr å tilegne seg den sum av kunnskaper som er utlagt i kommunistiske lærebøker, brosjyrer og bøker. Men en slik definisjon av studiet av kommunismen ville være alt for primitiv og utilstrekkelig.» (Lenin 1970 s. 193)
Videre står det:
«Vi behøver ikke pugg, men vi behøver å utvikle og fullkommengjøre hukommelsen til hver studerende med kunnskap om de grunnleggende kjensgjerninger, for kommunismen ville bare bli tomhet, bare et uthengsskilt, og en kommunist ville bare bli en skrytepave dersom alle de kunnskaper han har fått, ikke blir omarbeidet i hans bevissthet. Dere må ikke bare tilegne dere disse kunnskapene, dere må gjøre det kritisk, slik at dere ikke belemrer hjernen med unyttig skrammel, men beriker den med kunnskap om alle kjensgjerninger som er uunnværlige for et opplyst menneske i våre dager.» (s.197)
Og Lenin svarer tydelig for hva det vil si å kalle seg kommunist:
«Å være kommunist betyr således at dere må organisere og samle hele den oppvokstende slekt og gi et eksempel på oppdragelse og disiplin i denne kampen. Da vil dere bli i stand til å begynne å reise det kommunistiske samfunns byggverk og fullføre det.
Hva er en kommunist?
Kommunist er et latinsk ord. Kommunist kommer av et latinsk ord som betyr «felles». Det kommunistiske samfunn er et samfunn der alt er felles – jord, fabrikker, arbeid i fellesskap. Det er kommunisme.» (s 206)

Med disse sitatene til å kontemplere over står vi på for et sterkere kommunistparti og en tydelig bevegelse!
Godt nyttår alle sammen!

Kilde:Utopisk og vitenskapelig sosialisme (Falken Forlag 1970)


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862