Syrias flagg
Situasjonen i Syria
15.02.2012

Uttalelse fra WFDY om situasjonen i Syria:

De siste månedene har vi vært vitne til en eskalering av konflikten i Syria, og landet har nå store utfordringer med å beholde orden i en situasjon preget av vold og imperialistiske trusler.De imperialistiske maktene, sammen med deres allierte i situasjonen, arbeider hardt for å skape oppstander og for å utnytte situasjonen til å blande seg inn i Syria og kontrollere dets befolkning. De siste forslagene i FNs sikkerhetsråd viser tydelig intensjonene og planene om å blande seg inn både militært og politisk i Syria.

WFDY bruker anledningen til å avvise enhver form for ekstern innblanding i selvstendige stater som Syria, og krever i stedet interne løsninger for den eskalerende konflikten mellom regjeringen og opposisjonen.

WFDY er bekymret over den økende volden i Syria og krever at den stanses umiddelbart, og at det startes en itnern dialog for å sikre en fredelig framtid i landet. Framtiden til Syria er en vei som må velges av det syriske folket og ikke av NATO sine bomber. Det syriske folket kan velge sin egen vei for sosial framgang, i henhold til deres egne interesser og ikke de imperialistiske planene fra USA og dets allierte. WFDY stoler på det høye bevissthetsnivået i Syria for å utvikle planer for forsoning som vil ta folkets behov i betraktning.

Utenlandsk intervensjoner har alltid skapt ødeleggelser og lidelser for innbyggerne, og enhver intervensjon i Syria vil kun garantere død og lidelse for det syriske folket. WFDY ser på det som sin oppgave å fordømme planene fra USA, EU og Tyrkia for å påtvinde Syria politiske planer gjennom militær makt.

WFDY vil jobbe for å motvirke slike intervensjoner og fortsette kravene om en fredelig, intern løsning på de eksisterende problemene gjennom en nasjonal dialog.

S. Haug


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862