Boligblokk (Bilde: Enrique Arrouti)
Norge trenger en fungerende boligpolitikk!
07.03.2012

Følgende uttalelse ble vedtatt på årsmøtet til Ungkommunistene i Oslo og Akershus lørdag 3. mars 2012.

Norge står ovenfor store utfordringer når det kommer til det som i dag omtales som boligmarkedet.Siden norsk boligpolitikk ble overlatt til private selskaper under Willochs Høyre-regjering på 80-tallet, har vi hatt en gigantisk prisøkning på boliger, boligprisene per kvadratmeter har hittil mer enn 6-doblet seg på landsbasis og det er enda ingen som har begynt å tråkke på bremsene.
Boligen har mistet sin karakter som nettopp et sted å bo.
For de rikeste her i landet er boligen nå blitt et hett investeringsobjekt, og det spekuleres kraftig i boliger. For middelklassen er boligen blitt banken og formuen, den trygge spareplass som bare vokser og vokser. Men for alle oss som ikke eier en bolig og for alle oss som ikke har rike foreldre til å garantere boliglån så begynner drømmen om egen bolig å virke uoppnåelig, og norsk boligpolitikk, eller rettere sagt fraværet av den, minner mer og mer om et eneste stort pyramidespill.
Det er paradoksalt at det er de fattigste her i landet som må regne med å bruke mest penger på å få tak over hodet. Ja, det finnes kommunale boliger, og enkelte av disse har til og med noe som kan minne om en norsk levestandard, men for den store majoriteten av alle oss som ikke har råd til å eie bolig blir leiemarkedet eneste utvei, et marked dominert av useriøse aktører, spekulasjon og prispressing.

Stortingspartiene har gang på gang vist at de ikke ønsker å rydde opp i det som helt tydelig kan omtales som en boligboble. Konfrontert med manglende boliger så roper de forgjeves på markedet om hjelp og når de konfronteres med varslene om en boligboble lukker de øynene. De har for lengst tatt parti med boligeierne og boligspekulantene, noe frykten for eiendomsskatt i valgtider tydelig har vist.

Til alle som ser at dagens boligpolitikk skaper økte klasseskiller, fattigdom og gjeldsslaveri,
og til alle dere som vet at intet tre kan vokse til himmelen, men ønsker å ta kontroll over boligbobla før den sprekker: Vi i UngKom Oslo og Akershus ser det vi også, og vi ser at det er mange andre som også ser hva den norske boligpolitikken har blitt til, så la oss gjøre 2012 til året da en sosial boligpolitikk blir stilt på dagsorden igjen!

Helt konkret foreslår vi:

En massiv økning av Husbankens midler slik at Husbanken igjen kan bli en sentral aktør både som boligbygger og som økonomisk garantist for at alle har råd til å bo i Norge.

Hovedansvaret for å sikre bosted skal ligge hos stat og kommune.

En hjemfallsrett på boliger bygd for spekulasjon der boligen overføres kommunen på sikt.

En ny satsning på borettslag og byggelag, særlig blant ungdom som ofte ikke kjenner mulighetene.

Prisregulering av leiemarkedet, både for boliger og næringslokaler.

Videre satsing på at alle skal eie egen bolig.

(Foto: Enrique Arrouti)


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862