LO-logoen (Bilde: LO)
Demokratisering av ansettelsesprosessen
28.03.2012


Ungkommunistene i Norges forbundsstyre uttaler seg om diskriminering i arbeidslivet.

Vi kan stadig lese om diskriminering i arbeidslivet ved nyansettelser. Mange med en fremmed kulturbakgrunn opplever å ikke bli vurdert objektivt når de leter etter arbeid, eller å ikke bli vurdert i det hele tatt. For eksempel rapporteres det stadig om innvandrere som ikke blir kalt inn på intervju p.g.a. navnet deres.


Ungkommunistene fordømmer staten og det offentliges manglende innsats på dette feltet. Vi krever en ny lov, der en uavhengig komité skal delta under utlysningsprosessen av nye stillinger. En slik komité skal organiseres av fagforeningsklubben ved den aktuelle bedriften eller kommunale/statlige enheten, og delta på alle innstillinger for intervjurunder. En slik lovgivning vil også være et lite skritt i retning av demokrati, ettersom det vil fremme arbeidernes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.


Det er også verdt å merke seg at innvandrerandelen i offentlig sektor (både stat og kommune) er lavere enn i privat sektor. Dette forklares på ulike måter, men et argument som går igjen er at statlige og kommunale arbeidsplasser i snitt krever høyere utdanning enn i privat sektor, og at utdanningsnivået blant innvandrere i snitt er lavere enn i resten av befolkningen, noe som naturlig fører til at det blir færre innvandrere i det offentlige. Dette samtidig med at mange ender opp i yrker som ikke er relevante for utdanningen man har. UngKom mener at det naturlige i stedet er å satse på utdanning til alle.


Enhver inndeling og forskjellsbehandling av befolkningen etter kulturell bakgrunn eller såkalt rase, er en inndeling som arbeiderklassen ikke er tjent med. Vi i Ungkommunistene støtter parolen «klasse mot klasse – ikke rase mot rase» som det fundamentale grunnlaget for vår integreringspolitikk.


Jørgen Hovde, leder: Hokksund

Are Ormberg, nestleder: Trondheim

Alexander N. Sørnes, sekretær: BergenDel


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862