Hellas' kommunistparti KKE med klart budskap fra Akropolis (Bilde: KKE)
Filmkveld og diskusjon
17.05.2012

UngKom i Oslo inviterer til filmkveld og diskusjon. Filmen handler om det greske kommunistpartiet (KKE) sin rolle i Hellas fra 2009 til 2011. Før filmen vil det bli holdt en kort innledning. Tid og sted:

Helgesensgate 21 pá Grünerløkka (kart)
Klokken 16:00 lørdag 19. maiKKE har de senere àrene hatt en oppslutning pá 8,5 % og er et av de starste
kommunistpartiene i Europa. Partiet stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig, men ble
nedkjempet i den greske borgerkrigen (1946-1949).

Les mer om KKE, inkludert deres analyse av valget og situasjonen i Hellas


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862