Studentdemonstrasjon i Quebec, Canada
Studentdemonstrasjoner i Canada
20.06.2012

Siden februar har Quebec, Canada vært vitne til en stadig tiltakende massedemonstrasjon av studenter. De streiker mot myndighetenes planer om å øke semesteravgiften med 75 %, og har fått tilslutning fra såvel vanlige innbyggere som Montreals advokatforening. Trass i at myndighetene så sent som 24. mai arresterte 700 demonstranter – en handling som FNs Geneve-kontor betraktet med «bekymring» – viser ikke demonstrasjonen tegn til å avta.Protesten begynte i fjor vår, da Quebecs lokale regjering vedtok å øke semesteravgiften for regionens universiteter med 75 % innen fem år. Katalysatoren som gjorde demonstrasjonene om til en massebevegelse var imidlertid en generalstreik organisert av studentene i februar.


Prostene eskalerte videre med en demonstrasjon 22. mars som i følge The Guardian samlet 220 000 mennesker. I tillegg til slike massemønstringer holdes det daglige protestmarsjer. Quebecs regionale leder, Jean Charest, har nektet å etterkomme studentenes krav. Støttespillerne hans påpeker at Quebec har den laveste semesteravgiften av alle regionene i Canada, og at Quebec går med underskudd. Demonstrantene, blant dem Ungkommunistene i Canada, påpeker at det handler om prioriteringer:


«Canada er et av de mest velstående landene i verden. På tross av den økonomiske krisen har canadiske bedrifter økt sin fortjeneste. Den konservative regjeringen bruker milliarder på krigføring. Allikevel finnes det ikke penger til utdanning. Det vil koste omkring seks milliarder dollar å innføre gratis utdanning på bachelor-nivå, mens regjeringen nå bruker 20 milliarder dollar på krigføring hvert år, og planlegger å øke bevilgningene. Hvorfor må folket betale for den økonomiske krisen? Det var ikke ungdom, studenter eller arbeidere som skapte krisen. Den ble skapt av det kapitalistiske systemet.»


I stedet for dialog har det blitt satt inn voldsomme politistyrker mot demonstrantene. Den 24. mai ble over 700 personer arrestert. FNs Geneve-kontor kommenterte hendelsen slik:


«To uavhengige FN-eksperter på fredelig forsamlings-, organisasjons- og ytringsfrihet uttrykker bekymring over dagens hendelser i Quebec, som var preget av vold og arrestasjon av 700 demonstranter. De oppfordret Canadas føderale og sentrale regjering til å respektere forsamlings, ytrings- og organisasjonsfriheten til studenter som påvirkes av den nye politikken.»


Maina Kiai, FNs spesialutsending for fredelig forsamlings-, organisasjons- og ytringsfrihet uttrykte også bekymring over Quebecs nye «lov nr. 78», og påpekte at den utgjør en «økt byrde for studentorganisasjonene, og dermed hindrer ytringsfriheten deres på en urimelig måte.» I følge den nye loven kan demonstranter bøtelegges med opptil 735 000 kroner.


De streikende studentene har blant annet knyttet et tett samarbeid med streikende arbeidere i Quebec, som har blitt utestengt fra fabrikker. Kanskje er demonstrasjonene i Quebec begynnelsen på en større folkelig bevegelse?


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862