Ungkommunistenes forbundsstyre valgt 2013 (Bilde: UngKom)
Nytt forbundsstyre
05.11.2013

Ungkommunistene i Norge avholdt sitt 2. ordinære landsmøte 31. oktober – 1. november 2013 i Oslo.

Ny leder er Adrian Larsen.Landsmøtet valgte følgende forbundsstyre:


 • Adrian Larsen

 • Anne-Catherin Gonzales

 • Alexander N. Sørnes

 • Jardar Pettersen

 • Christer Sjøblom

 • Alexandra Grønås

 • Ellen Ormberg

 • Are Ormberg

 • Vara

  • 1. Sara Johansen

  • 2. Audun Blix

Det nye forbundsstyret konstituerte seg selv, som følgende:

 • Leder: Adrian Larsen

 • Nestleder: Anne-Catherin Gonzales

 • Sekretær: Alexander N. Sørnes

 • Økonomiansvarlig: Are Ormberg


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862