Barnehage (Bilde: Kjetil Ree (Creative Commons Attribution/ShareAlike))
Private barnehager
11.02.2014
Ungkommunistene i Norge vet at private interesser i en hver forretningsidé, enten det er barnehagedrift, salg av varer eller drift av sykehjem har som hovedinteresse å skape profitt over en hver pris.

De ansatte ved barnehagene i Oslo frykter de private barnehagene, blant annet fordi deres pensjonsvilkår er veldig dårlige. Det er ikke rart at den høyrestyrte kommunen Oslo ønsker å benytte de mer rimelige private barnehagene.

Kommunistene har en klar politikk, som baserer seg på et humant menneskesyn: sosialismen. Folk og barn skal gå foran profitt og vekst. Barnehager skal drives offentlig, eies av folk og drives for folk. Bare med en slik løsning vil man ha en trygg barnehagesektor.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862