Syriske båtflyktninger (Bilde: Press TV)
En humanitær utfordring
25.11.2015

Mange sier at å ta inn flyktninger vil svekke den norske velferdsstaten. Det vil skape økt kriminalitet og en rekke andre problemer. Vi i Ungkommunistene i Norge er lei av å høre på konspirasjonsteorier og hverdagsrasisme, og vil legge frem denne situasjonen slik den virkelig er.Flyktningsituasjonen, med mengder av fordrevne fra Afghanistan, Irak, Libya og Syria, er skapt av dagens kapitalistiske system og vestlig krigføring i land hvor vi virkelig ikke har noe å gjøre. Når Norge deltar i NATOs krigføring og bomber menneskers hjem, må vi forvente at folkene som bor der må finne seg et annet hjemland. Kort sagt: flyktningene som i dag kommer til Norge, flykter fra Norges og NATOs krigføring.


I Libya deltok Norge direkte i bombingen – i Syria er NATOs rolle mer indirekte. NATO-landet Tyrkia har latt IS-krigere bruke landet som en trygg havn for å drive våpentrening, våpenhandel og ikke minst som et transittland for fremmedkrigere som vil kjempe mot Assad-regimet. Under beleiringen av Kobane fikk IS-krigere etterretning fra tyrkiske droner som sirklet i luften. Syra-flyktningene flykter fra våre alliertes imperialistiske handlinger.


Ungkommunistene i Norge mener derfor at det på alle måter er vår plikt å hjelp dem. De problemene Norge potensielt kan møte på ved å ta inn flyktninger krymper i forhold til det virkelige problemet: at folk lider av sult og sykdom i landene sine, som er utbombet som et resultat av vestlig krigføring - imperialisme. Ungkommunistene vil at Norge skal hjelpe flyktninger som kommer, og ikke delta i krigføring. Den beste måten å løse flyktningproblemet på, er å arbeide for fred, for da vil ikke folk flykte fra krig i utgangspunktet.


FNs flyktningorganisasjon UNHCR anslo at det allerede i begynnelsen av 2015 var 1,5 millioner syriske flyktninger bare i Libanon. Til sammenlikning melder NTB at det fram til oktober i år har kommet om lag 630 000 flyktninger til Europa, basert på tall fra EUs grenseorganisasjon Frontex, som Norge er med i. Tallene taler for seg selv, spesielt med tanke på at Libanon har en befolkning på størrelse med Norge, 4,5 millioner.


Vi må hjelpe flyktningene der de er. Vel, nå er noen av dem i Norge. Hadde Vesten kommet på banen tidligere, og økt bevilgningene til FNs flyktningeorganisasjon, som ba om dette gjentatte ganger, ville det ikke kommet så mange hit. På den tiden var det tydeligvis ikke «vårt» problem, og det ble knapt løftet en finger fra norsk side. Nå står noen av dem vi unnlot å hjelpe på dørstokken vår, og det er vår medmenneskelige plikt å hjelp dem, like mye som det er vår plikt å hjelpe dem som ikke kommer seg til Europa.


Paradokset er nemlig at det er de ressurssterke flyktningene som har råd til å ta reisen gjennom Europa, mens de som trenger det mest blir igjen. Må alle komme til Europa før vi gidder å hjelpe dem?


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862